Blog

water kunstgrasveld staan waterbobbels luchtbellen

Het klimaat veranderd. Over de laatste 50 jaar zijn neerslagextremen toegenomen!

Er valt soms in een kort tijdbestek enorme hoeveelheden regenwater op een sportveld ondergrond (gras of kunstgras) Hevige neerslag als gevolg van klimaatverandering veroorzaken ondergelopen sportvelden en bij natuurgras zeer drassige toplagen.

Hoeveelheid neerslag & regen op een sportveld zoals een voetbalveld neem toe!

Hoeveel m3 of liter water valt er nu exact op het sportveld? Doordat sportvelden soms erg groot zijn zijn dit enorme hoeveelheden (regen)water. Met deze site leggen we uit hoeveel.

Sportveld klimaatadaptief maken

Gezien bovenstaande is het erg belangrijk om te starten om sportvelden bij alle ondergronden klimaat adaptief te maken. In het kader ons voorbereiden op veranderend klimaat en extreem veel regen.

1 mm regenwater hoeveel m3 of liter is dit op een sportveld?

Noorzakelijke basis gegeven voor antwoord geven op deze vraag:

De hoeveelheid regenwater wordt uitgedrukt in millimeters. Een regenmeter gebruikt een schaal van mm.

1 millimeter regen komt overeen met 1 liter water op een oppervlakte van 1 vierkante meter.

1m3 water = 1000 liter.

Een voetbalveld (bijveld) = 7776 m2 (108 x 74 m, incl. verplichte uitloop)

Een hockeyveld KNHB = 5864,60 m2 (99,4 x 59 incl. verplichte uitloop)

Basis getal: hoeveel liter valt er op het sportveld per 1 mm regen.

Basis getalen hoeveel liter valt er op het sportveld per 1 mm regen.

Voetbal: 7776 m2 x 0,001 m = 7,77 m3 water x 1000 = 7776 liter water.

Hockeyveld: 5864,60 m2 x 0,001 m = 5,86 m3 water x 1000 = 5860 liter water.

Voorbeeld berekening:

Stel het regent op 1 dag 4,5 mm. (gemeten via de regenmeter)

Hoeveel m3 en liter komt komt er dan op een het veld?

Berekening. :

Voetbal: 7776 m2 x 0,0045 m = 34,99 m3 water x 1000 = 34992 liter water.

Hockeyveld: 5864,60 m2 x 0,0045 m = 26,39 m3 water x 1000 = 26390 liter water.

Wateroverlast luchtbellen onder kunstgrasveld

Door zware regenval kan het voorkomen dat er luchtbellen onder het kunstgrasveld ontstaan (zie foto). Dit komt doordat de holle ruimte in de fundering (vaak lava) vol raakt en het water de aanwezige lucht wegdrukt. De lucht zoekt dan de weg van de minste weerstand en dat betekent de weg naar boven, maar doordat er regenwater door de zwaartekracht door de perforatie naar beneden blijft lopen, kan deze lucht niet weg en ontstaan er luchtbellen onder de kunstgras mat. Verder spelen is dan niet verstandig. Ga niet op deze luchtbellen springen, hierdoor ontslaan er extra fundering schade.

Ons advies is te wachten totdat de luchtbellen verdwijnen. De lucht ontsnapt vanzelf door de kunstgras perforatie gaten. Bij extreem veel regen kan dit voorkomen. Een oplossing zijn bij de bouw extra ontluchting drains, maar niet alle kunstgrasvelden hebben deze.

water kunstgrasveld staan waterbobbels luchtbellen

Leave a Comment

Your email address will not be published.