Fundering van een kunstgras sportveld
|

Fundering van een kunstgras sportveld

Kunstgras sportvelden worden vaak opgebouwd uit meerdere funderingslagen. Elke laag heeft zijn eigen beschrijving (zie plaatje) Een toplaag, (kunstgras met eventueel performance infill), eventueel met een foamlaag of e-layer direct onder het kunstgras, de sporttechnische laag, en de fundering of onderbouw. Een fundering onderbouw in bijna altijd in combinatie met een drainage systeem. Met keuze uit een samengesteld drainage systeem of afzonderlijke drainage buizen naar een watergang.

De fundering is maatwerk per situatie (type bestaande grondslag en stabiliteit daarvan) grondwaterstand, en keuze type kunstgras met of zonder foam.