Door gezondheid en milieu problematiek (micro-plastic) en de bijbehorende discussie op en rondom kunstgras voetbalvelden zijn Non-infill kunstgrasvelden in opkomst. Non-infill kunstgras wordt gezien als een beter alternatief dan ingestrooide (SBR, TPE, kurk, EPDM, PE, ect) voetbal kunstgrasvelden. Voor alle soorten kunstgras infill producten klik hier: Infill kunstgras.

Non-infill kunstgras of kunstgras zonder instrooimaterialen. De non staat voor: instrooi granulaat is niet nodig of niet aanwezig. Non-infill kunstgras bestaat uit een kunstgrasmat dat is voorzien van rechte kunstgrassprieten (ook monofilamenten genoemd, in diverse vormen) met “”extra”” gekroesde of gekrulde “”bodem”” vezels als onderlaag. (Ook wel mosdraad of ondersteuning garen genoemd). De insteek is dat deze gekroesde kunstgrasvezels het infill moet vervangen. Theoretisch doel: zacht en veerkrachtig in de toplaag net als echt natuurgras. Een Non-infill kunstgrasmat heeft 4x zoveel PE vezels en is een veel zwaarder product. Wij als sportbelijning staan positief tegenover deze ontwikkeling omdat het een zoektocht is naar een duurzame oplossing.

Zijn non-infill kunstgrasvelden de nieuwe generatie kunstgras voetbalvelden?

Non-infill met klemrail

Non-infill kunstgrasvelden worden verkocht onder de noemer: de nieuwe generatie kunstgrasvelden. Maar is dit ook zo? Met deze webpagina geven wij als www.sportveld.nl een stukje basis informatie over: de (technische) theorie, de praktijk, de voor en nadelen van de non-infill kunstgrasvelden. Wij zijn onafhankelijk. Doel van deze pagina is kennis over dit onderwerp openbaar en centraal te documenteren en feiten vast te stellen. Indien u als gebruiker, eigenaar of beheerder overgaat tot aankoop van dit product kunt u mogelijk deze informatie gebruiken voor het maken van een (betere) onderbouwde keuze. Wij raden aan om als toekomstige gebruiker, eigenaar, inkoper en beheerteam de “”pilot”” locaties te bekijken en gebruik ervaring op te halen. We zien nu regelmatig dat “”de politiek”” de keuzes maak op basis van papier. Wij adviseren om een keuze te maken op basis van theorie, praktijk, beoordeling gebruiker, en een onderbouwde kosten baten en risico analyse.

Rijksoverheid

De rijksoverheid laat zich steeds nadrukkelijker horen in de kunstgrasdiscussie en ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Toenmalig Staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat) S. van Veldhoven – Van der Meer schrijft in een brief van 25 januari 2021 naar de voorzitter van de Tweede Kamer betreffende visie duurzaam kunstgras het volgende:

Visie duurzaam kunstgras 2030 en huidige stand van zaken

In het rapport wordt op basis van de inbreng van diverse stakeholders een beeld geschetst van een duurzaam kunstgrasveld in 2030. De minister voor Medische Zorg en Sport en ik streven ernaar om deze verduurzaming te realiseren en hanteren hierbij als visie dat kunstgrasvelden in 2030 bij voorkeur geen instrooimaterialen bevatten, een lange levensduur hebben, geproduceerd zijn uit hernieuwbare of secundaire grondstoffen, milieuverantwoord beheerd worden, en hoogwaardig gerecycled worden. Verschillende ontwikkelingen zijn gaande en diverse acties zijn in gang gezet die hierbij aan sluiten.

Er wordt gestreefd naar kunstgrassystemen met bij voorkeur geen instrooimaterialen en non-infill past binnen deze politieke ambitie.

De visie van de Ministers is dat kunstgrasvelden in 2030 bij voorkeur geen instrooimaterialen bevatten, een lange levensduur hebben, geproduceerd zijn uit hernieuwbare of secundaire grondstoffen, milieu verantwoord beheerd worden, en hoogwaardig gerecycled worden.

Zie CE rapport: Naar een verduurzaming van kunstgras. Welke voorwaarden in subsidieregelingen SPUK en BOSA

In het rapport wordt op basis van de inbreng van diverse stakeholders een beeld geschetst van een duurzaam kunstgrasveld in 2030. De beide zorgministers streven ernaar om deze verduurzaming te realiseren en hanteren hierbij als visie dat kunstgrasvelden in 2030 bij voorkeur geen instrooimaterialen bevatten, een lange levensduur hebben, geproduceerd zijn uit hernieuwbare of secundaire grondstoffen, milieu verantwoord beheerd worden, en hoogwaardig gerecycled worden

ECHA Europese ontwikkelingen

Ook zijn er Europese ontwikkelingen rond infill en microplastics (ECHA). Zie het VSG dossier kunstgras en milieu.

Op basis van microplastics vervuiling (wereldwijde problematiek) komen er mogelijk restricties op opzettelijk toegevoegde microplastics. Deze restricties en met name een totaalverbod kunnen mogelijk ingestrooide kunstgras sportgrasvelden raken. Het advies van de ECHA volgt later dit jaar (2021). Daarna moet de Europese commissie via een stemming onder de lidstaten een besluit nemen. Het advies van de ECHA is daarbij de basis. De Nederlandse rijksoverheid heeft reeds aangegeven in de eerder aangehaalde visie in principe voorstander te zijn van een verbod, maar wel met inachtneming van een redelijke overgangstermijn. Een langere uitfasering van microplastic infill over een periode van 12 jaar, zoals de KNVB en VSG bepleiten, worden door de Staatsecretaris in haar overwegingen meegenomen.

Locatie non-infill kunstgrasvelden KNVB pilots

Een non-infill kunstgras voetbalveld is geen “nieuw” fenomeen. In het buitenland liggen al non-infill velden. Zoals in Scandinavië en Duitsland. In Nederland zijn vanaf ca. 2007 kleinere non-infill voetbal sportveldjes aangebracht. Dit zijn voornamelijk kleine trapveldjes op sportparken en schoolpleinen. Het non-infill product was nog “”in ontwikkeling”” en voldeed niet aan de NOC&NSF normen en daarom niet geschikt voor officiële KNVB “”wedstrijd voetbalvelden””.

Feit: Johan Cruyff Foundation gebruik al vanaf 2019 non-infill kunstgras (Slide Max Pro NF) in Johan Cruyff Courts. Dit zijn vaak openbare sportvelden.

Hierbij een overzicht van de in 2021 aangebrachte non-infill velden in Nederland.

 • Utrecht Sportpark Overvecht Noord november 2021 veld 3 training en pupillenveld 5000 m2
 • Nijmegen (SV Nijmegen) oktober 2021 volledig 11 tegen 11 wedstrijdveld 7776 m2
 • Eindhoven sportpark Noord miniveld 1  40 x 20 = 800 m

Hierbij een overzicht van de in 2020 aangebrachte non-infill velden in Nederland. (voetbal en 1 korfbalveld)

Hierbij een overzicht van de in 2019 aangebrachte en nog aan te brengen (pilot) non-infill velden in Nederland.

 • Utrecht Sportpark lunetten veld 3 training en wedstrijd pupillenveld 4200 m2 (geweven met klemsysteem)
 • Nijmegen Sport Club Excelsior 3300 m2 (geweven met klemsysteem)
 • Delft Concordia Delft (zand ingestrooid, geen klem)
 • Drachtstercompagnie Sportpark Het Trefpunt korfbalvereniging TFS 1 x vergroot korfbalveld non-infill
 • Groningen: voetbalvereniging GVAV Rapiditas, uitgevoerd maart/april 2019 (11 tegen 11);
 • Groningen: voetbalvereniging HFC’15 veld 2, uitgevoerd maart/april 2019 (11 tegen 11);
 • Den Bosch: OJC Rosmalen (11 tegen 11)

Hierbij een overzicht van de in 2018 aangebrachte non-infill velden in Nederland.

 • Hoofddorp: voetbalvereniging SV Hoofddorp, geweven non-fill kunstgrasveld, voetbalveld 11 tegen 11 bijveld uitgevoerd april 2018;
 • Oss: voetbalvereniging Oss’20 voetbalveld 2 getufte non-fill kunstgrasmat uitgevoerd zomer 2018;
 • Wijbosch: voetbalvereniging Wijbosch Eerde Combinatie, voetbal wedstrijd bijveld, kunstgrasveld uitgevoerd zomer 2018;
 • Schijndel: voetbalvereniging SV Avanti’31, voetbal wedstrijd bijveld, kunstgrasveld uitgevoerd zomer 2018 (zit nu kurk in);
 • Nijverdal: voetbalvereniging De Zweef, geweven non infill zand dressed: voetbal wedstrijd hoofdveld, kunstgrasveld uitgevoerd september 2018
 • Hulzen: voetbalverenigingen Hulzense Boys getufte non infill bijveld;
 • Nijverdal: voetbalverenigingen DES getufte non infill bijveld veld 2;
 • Amsterdam: Sportpark de Eendracht getuft non infill met klemrail (dit non-infill veld is weer weggehaald);

Non-Infill velden geen KNVB pilot 2018

 • Amersfoort:voetbalvereniging ASC Nieuwland 40 x 50 m kunstgrasveld uitgevoerd zomer 2018;
 • Amsterdam VV Swift 800 m2;
 • Roden trapveld Oranje Nassau Roden;

Normen en proces van NOC&NSF handboek sportaccommodaties

De handhaving van de kwaliteit van de Nederlandse sportaccommodaties, inclusief de velden, is een verantwoordelijkheid van de nationale overkoepelende sportorganisatie NOC*NSF. Alle standaarden waaraan sportaccommodaties moeten voldoen in Nederland, zijn vastgelegd in het Procedurehandboek Kwaliteitzorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties. Voor een non-infill kunstgras sportveld voor de toepassing wedstrijdniveau voetbal is de KNVB de bepalende bond. De KNVB staat alleen toe dat officiële voetbal wedstrijden worden gespeeld op kunstgrassystemen die zijn opgenomen op de sportvloerenlijst als KNVB wedstrijdniveau voetbalvelden.

Startpunt aanleg non-infill / 11 tegen 11 pilot: 

Het non-infill product moet op de NOC&NSF sportvloeren lijst staan. Dit is noodzakelijk bij elk veld wat gebruikt wordt voor competitie (zoals) georganiseerd door de KNVB.  Het non-infill product moet hierdoor in het laboratorium als in de praktijk gekeurd worden op de KNVB 2-15 lab normen en procedure en moet gekeurd worden op lineare grip. In principe kunnen alle NOC&NSF gecertificeerde testinstituten dit. (KIWA ISA Sport) heeft deze  lineare grip tester ontwikkeld)   Voor de non-infill 11 tegen 11 KNVB pilot condities klik op deze link (KNVB non-infill pilotvoorwaarden).

Op de sportvloerenlijst staan producten die conform het NOC&NSF procedure handboek en bijbehorende normen zijn goedgekeurd en in praktijk getest. Een non infill veld heeft op een aantal onderdelen andere sporttechnische eigenschappen dan een goedgekeurd veld ingestrooid met een infill product. Door de doorontwikkeling van het product en de vraag naar pilots (zie reden) heeft de NOC&NSF of KNVB akkoord gegeven op het uitvoeren van een groot aantal non-infill pilots. (innovatie stimuleren/ ervaring opdoen, mogelijke oplossing infill problematiek). “

De KNVB juicht de ontwikkeling van kunstgrasvelden toe waarin geen infill van bijvoorbeeld synthetisch plastics nodig is. Uit ervaring blijkt (aangelegde projecten van medio 2018 tot eind 2019) dat een doorontwikkeling noodzakelijk is.

Standpunt KNVB non-infill kunstgrasvelden

De KNVB heeft op eigen initiatief een ervaring- en perceptieonderzoek laten uitvoeren van reeds aangelegde non-infill velden.

De KNVB schrijft: Nonfill-velden zijn een mooie ontwikkeling. Juist daarom is het goed dat nader onderzoek is gedaan. Dat kan een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling en het gebruik. De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat aan de hardware kant (kunstgras) nog stappen gezet moeten worden, maar ook aan de software kant (beïnvloeding van eigenaar en gebruiker).

Praktijk non-infill kunstgras of zand ingetrooid (sand dressed) kunstgras

Definities (FIFA)

Non-filled = systeem without any infill materials

Mineral Infill = systems fille with only mineral and inorganic infill there are no other material types such as polymeric or organic matter

Non infill kan ook gekocht worden als non-infill sand dressed (mineral infill) . Zand ingestrooid kunstgras is dat de leverancier/aannemer in een non infill kunstgrasmat toch instrooizand toevoegt. Dit Infill zand heeft een aantal voordelen dan geheel non-infill. De voordelen van sand dressed kunstgras zijn (bijna) dezelfde dan “”echt”” non-infill maar het toepassen van infill zand in een non infill mat (of zand dressed) heeft ook een aantal nadelen. In onderstaande voor en nadelen overzicht hebben we dit opgenomen. Het toepassen van zand is in onze ogen goed voor behalen van bepaalde sporttechnische eisen, de stabiliteit van de kunstgrasmat en zand heeft een aantal significante voordelen voor gebruik. Infill zand ook een aantal nadelen, vandaar dat we deze ook noemen.

Bij een non-infill kunstgrasveld kan de eigenaar altijd (achteraf) nog instrooigranulaten aanbrengen om de “”praktijk”” nadelen weg te halen. Goede detail afspraken met aannemer en leveranciers vooraf levering is volgens ons erg verstandig.

Voordelen van een non-infill kunstgrasveld

Non-infill voetbal kunstgrasveld

De markt vraagt om non-infill kunstgrasvelden, het product heeft veel vanuit diverse ambities veel positieve kenmerken. Volgens ons is het zeer positief dat de KNVB, de leveranciers en betreffende gemeenten de uitdaging zijn aangegaan. Pas bij het aangaan van een pilot kunnen we vaststellen of een product voldoet.

 • Geen infill nodig, tot 90 % minder microplastics verspreiding rondom sportveld (milieu discussie en voldoen aan de zorgplicht);
 • Geen infill, dus geen (eventuele) uitloging naar ondergrond;
 • Onderhoud, niet aanvullen van infill granulaten;
 • Geen geur overlast;
 • Minder onderhoud? (nog niet duidelijk!);
 • Beter waterdoorlatendheid (geen infill degeneratie in toplaag / waardoor perforatie gaten verstoppen);
 • Minder C02 impact dan traditioneel kunstgrasveld, (door niet toevoegen van nieuw of recycling infill)

Aandachtspunten van een non-infill kunstgrasveld

 • Altijd in combinatie met een foam (onder het kunstgras) voor het behalen van de benodigde sporttechnische waarden;
 • 4 keer meer vezel: hierdoor ook 4x meer gebruik PE materialen, denk aan recycling na afschrijving;
 • Zeer zwaar product (zware rollen) denk aan inzet van zwaardere installatie machines afrollen kunstgras, ARBO installateurs;
 • Duurder product;
 • Onzekere en geen bewezen levensduur (het op termijn (minimaal 10 jaar) voldoen aan de NOC&NSF en KNVB normen);
 • Door het ontbreken van infill ook het ontbreken van stabiliteit (gewicht) van kunstgrasmat, denk ook aan gevolgen storm & overstromingen;
 • Door het ontbreken van infill “” mogelijk”” meer schade bij brand. (infill zand werkt brand vertragend);
 • Extra kopse naden in as van het veld, dit in verband met de grote zware kunstgrasrollen.(Deze extra kopse naad is in dit geval toegestaan door de KNVB);
 • Meer (glans) effect van de vezel/ vleug. (een mooie en een minder mooie zichtzijde;
 • Door beweging en wrijving tussen de kunstgrasvezels ontstaat statische elektriciteit in lichaam van de gebruiker, bij aanraking met elkaar of hekwerk (ontlading) ontstaan elektrische schokjes, dit is erg hinderlijk.
 • “”Onzeker”” toepassing van een kunstgras klemrail. (rek/krimp/schuiven van de kunstgrasmat i.v.m. ontbreken infill / gewicht);
 • “”Onzeker”” belijning kan op termijn “”kronkelen / vervormen”” (geen mooie strakke lijn) in combinatie met verkeerd onderhoud i.v.m. ontbreken infill / gewicht).
 • Extra keuring voor de grip noodzakelijk. (extra eis op de NOC&NSF KNVB 2-15 norm. (met addendum)
 • Product voldoet in “”enkele”” gevallen niet aan FIFA torsie / skinabration eis / normen (kan per leverancier afwijken);
 • Bij een geweven non-infill is de belijning gespoten. (d.m.v. belijningskar) dus extra onderhoud / aanbrengen belijning;
 • Op minimaal 1 non infill veld is kleurverschil te zien (onderkant kunstgras rol: gewicht van de rol tijdens transport) dit is visueel te zien, geen egaal gezicht;
 • Sneller platliggen van de vezel. Dit effect is als 1e zichtbaar in de veel betreden gebieden, zoals de doelgebieden (vezel heeft geen steun van het infill granulaat;

Knelpunten van een non-infill kunstgrasveld

Onderstaand knelpunten (kinderziekte) is gebasseerd op geluiden van gebruikers / media / branche.

 • Glad veld/ minder grip mogelijk versterkt door dauw / condensvorming;

De aangelegde non-infill velden moeten voldoen aan  de  NOC&NSF-KNVB 2-15  norm met addendum. Uit de pilotfase is gebleken dat deze bestaande normering (die gebaseerd is op infill-systemen) bij non-infill velden niet voldoende is. De lineare grip moet als aanvulling op de norm, gekeurd worden. 

Nadelen van een “”sand dressed”” non-Infll kunstgras voetbalveld

Sand Dressed = is een non-infill kunstgrasveld met alleen zand toegevoegd. Een “”alleen”” zand dressed kunstgras voetbalveld voldoet niet aan de NOC&NSF en KNVB normen waardoor officiele KNVB voetbal wedstrijden niet toegestaan zijn. Een sand dressed hockeyveld bestaat wel, maar sporttechnisch hebben deze velden andere sporttechnische waarde en vooral een ander gebruik. Deze kunnen we niet met elkaar vergelijken. Wij gaan dit hier niet uitleggen.

 • Infill van zand (bied een aantal voordelen t.o.v. de bij nadelen genoemde feiten;
 • Het kunstgrasveld zal door aanwezigheid van infill zand voor de gebruiker / speler harder aanvoelen “”gebruikers gevoel”” men loopt op het infill zand, dit gevoel van een harder veld zal volgens ons toenemen naarmate een kunstgrasveld ouder gaat worden;

Resultaten pilots non-infill kunstgras voetbalvelden

De 2018 pilots laten wisselende resultaten zien, termen als “”glad en hard”” maar ook “”mooi en prettig”” komen we tegen, daarom is het nog geen vastgesteld feit dat de 2018 en 2019 pilots geslaagd zijn.

Belangrijk is om stap voor stap het juiste proces te doorlopen en vaststellen of non-infill de velden van de toekomst zijn. Aan “”politieke”” paniek voetbal heeft niemand voordeel. Ons verzoek is om onafhankelijk onderzoek en vast te stellen of het non-infill voetbal kunstgras de toekomstige kunstgras voetbalvelden zijn in Nederland, klopt de praktijk met de labaratorium onderzoeken, hoe bevalt de praktijk! Breng uitkomt van het onderzoek naar voren en praat met elkaar over aanpassingen of innovaties. Het feit aan een “”pilot”” is dat lange termijn problemen de eerste jaren niet zichtbaar zijn. Het is belangrijk om feiten te constateren en te delen met de branche.

Testen en proberen, gladheid oplossen

De aannemers, leveranciers en opdrachtgevers zijn zoveel mogelijk de kinderziektes aan het vaststellen en proberen met “trail and error” deze op te lossen.

Het lijkt er op dat een non-infill veld met de vleug mee gladder is dan tegen de vleug in. Door “”anders”” te borstelen (roterend) proberen om de vleug weg te nemen, vezels gaan “”random”” staan

De gladheid is mogelijk veroorzaakt door tuftolie (nodig om kunstgras garens te maken): test ontvetter toepassen en tuftolie verwijderen;

Gladheid oplossen door test met hoeveelheid zand, zoeken naar ideale samenstelling (zandoptimalisatie);

Tips bij aankoop non-infill kunstgras

Bezoek de 2019 t/m 2021 pilots non-infill kunstgrasvelden (verbeterde versie). Doe dit met gebruiker, beheer en beleid. Stel gezamenlijk de meerwaarde vast, leg dit proces vast.

 • Maak gezamelijk een heldere kosten versus baten, voordelen en nadelen en risico analyse;
 • Maak duidelijke “”verwachting”” afspraken, over wat te doen bij afwijkende verwachting (glad worden, hard aanvoelen, uitstraling, onderhoud, losse naden, een eventueel een beregening noodzakelijk).
 • Denk aan duidelijke garantie afspraken, wat te doen bij afwijkingen, wie is er verantwoordelijk na aanleg bij het niet halen van de benodigde sporttechnische normen, kosten vervroegde afschrijving en het vervangen van betreffende kunstgrasmat;

Standpunt KNVB non-infill kunstgrasvelden

Standpunt VSG non-infill kunstgrasvelden

Informatie naar een artikel uit 2019 Groningen RTV Noord non-infill voetbal kunstgrasvelden: Groningen 2019 Non infill

Fieldmanager Non-infill dossier

NOC&NSF procedure handboek: NOC&NSF Procedure handboek

Hierbij uitleg kunstgras en procedure: kunstgras in de schijnwerpers: Link kunstgras in de schijnwerper

Deel uw ervaringen aangaande: non infill kunstgras voetbalvelden.

Deel met ons foto’s non infill velden, mail ons uw ervaring. Heeft u aanvullingen, of mist u informatie. Mail ons klik dan hier!

Gratis advies en beheer informatie over belijning sportvelden

Wij als sportveld.nl stellen kennis en informatie (gratis) te beschikking.

Dit doen wij vanuit maatschappelijk belang. Wij zien dat kennis erg geïsoleerd aanwezig is of alleen tegen betaling of lidmaatschap beschikbaar komt. Dit vinden wij geen goed uitgangspunt.

Wij vinden als sportveld.nl dat technische kennis en vooral praktijk ervaring (en mogelijke oplossingen) openbaar gedeeld moet worden.

Alleen dan kan de branche groeien en daar waar mogelijk verbeteren.

Heeft u gerichte vragen of technische verbeteringen en/of aanvullinge neem dan contact met ons op!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.