Blog

hockeyveld

Hoeveel m3 (liter) water gebruikt een hockey sproei installatie per keer op een kunstgras hockey waterveld?

Het antwoord is: afhankelijk van type en kwaliteit sproeiers en afstelling gemiddeld ca. 6 tot 10 m3 per sproeibeurt.

Per wedstrijd wordt er één of twee keer gesproeid: voorafgaand gebruik en tijdens de rust. Een hockey veld is 99,4 x 59 (incl. uitloop) dit komt neer op 5864,6 m2. Insteek is tussen de 1 mm en 2,6 mm water per sproeibeurt komt neer op 5,8 en 13 m3 per sproeibeurt. In ca. 12-14 minuten per sproeibeurt.

Dit is erg afhankelijk van 1e sproeibeurt, type sproeiers, kwaliteit kunstgras en mogelijkheid om water lang vast te houden, drift en afstelling.

Vaak ligt vlakbij het hockeyveld een bufferput van minimaal de inhoud van 1 sproeibeurt en bij voorkeur meer sproeibeurten. Deze bufferput kan je vullen met: water uit openwater (indien geschikt), regenwater verharding / gebouwen en drainwater opvangen in een zo groot mogelijk opslagput, bronwater, (bron slaan vlakbij het veld, dit vaak vergunning plichtig) laatste optie: drink (leiding) water (erg duur en zeker niet duurzaam / logisch)

In de toekomst wordt mogelijk geen water meer gebruik voor het sproeien van hockeyvelden. Dit is volgens ons een goede en duurzame toekomstige ontwikkeling. Geen water en dus ook minder algen bestrijden. (met bijbehorende middelen)

Bovenstaand plaatje komt uit: HAS Onderzoeksrapport-Duurzaam-watergebruik-op-sportvelden-definitief-gecomprimeerd.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published.