De ontwikkeling van Kunstgras is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. De eerste Kunstgrasvelden dateren al van de jaren 80 van de vorige eeuw. Vooral binnen de hockeysport is het gebruik van Kunstgras in de afgelopen twee decennia zodanig gemeengoed geworden dat het beoefenen van hockey zonder kunstgras al niet meer denkbaar is. De ontwikkeling van kunstgras gaat snel en beïnvloedt ook de ontwikkeling van de sport zelf. Zo heeft bijv. de introductie van het “volkunststof waterveld” in het hockey gezorgd voor een verhoging van het speltechnische niveau. De laatste jaren is de voetbalsport, in Nederland absoluut de grootste gebruiker van natuurgrassportvelden, enthousiast gemaakt voor het spelen op kunstgras. De doorbraak kwam nadat de FIFA het voetbal op gekwalificeerd kunstgras toestond en vervolgens de KNVB de zgn. ‘Rubber infill’ kunstgrasmat goedkeurde voor voetbalwedstrijden tot en met de hoofdklasse van het amateurvoetbal en het betaald voetbal. Voetbalclubs zetten het kunstgrasveld graag in voor hun trainingen en de wedstrijden van de jeugd, maar ook het spelen van wedstrijden van eerste teams op kunstgras neemt schoorvoetend toe. Naast hockey en voetbal wordt kunstgras ook bij andere sporten in toenemende mate toegepast. Tennis en korfbal maken al veelvuldig gebruik van kunstgras en in het buitenland zijn er ook al rugbyclubs die op kunstgras spelen (in Nederland nog niet). Geconstateerd wordt dat kunstgras een belangrijke bijdrage kan leveren aan de speltechnische ontwikkeling van een sport. Het op een hoger speltechnisch niveau brengen begint al bij de opleiding van jeugdspelers. Deze ontwikkeling komt op natuurgras veel minder tot wasdom. De voordelen van kunstgras (hogere bespelingintensiteit, sportontwikkeling in bepaalde takken van sport, ruimtebesparend) ten opzichte van natuurgras zijn zodanig dat de vraag naar kunstgras in de toekomst alleen nog maar meer zal toenemen. Het geheel verdwijnen van natuurgrasvelden is bij het voetbal nog niet direct aan de orde. Vooral om financiële, organisatorische, maar ook “emotionele“ redenen zal de voetbalsport de komende jaren, naast het kunstgras, ook nog graag gebruik blijven maken van “echt” gras.

Kunstgras en noodzaak

De vraag naar kunstgras kan zijn ingegeven door een zekere noodzaak of meer een gevolg zijn van de ambitie tot groei en kwaliteitsverbetering. Om voor kunstgras in aanmerking te komen dient sprake te zijn van een bepaalde urgentie. Deze kan onder andere het gevolg zijn van een structureel tekort aan velden (voor wedstrijden en/of training). Voor het bepalen van een capaciteitstekort worden de capaciteit normen van landelijke sportbond gehanteerd. Verder zal duidelijk moeten zijn dat de landelijke sportbond een uitgesproken voorkeur heeft voor het bedrijven van de sport op kunstgras.

Voetbal: Natuurgras heeft bij veel voetballers en verenigingen de voorkeur. Kunstgras wordt door de KNVB toegestaan, maar is niet de norm.

Hockey: Hockey wordt bijna alleen nog op kunstgras gespeeld en wordt door de KNHB aanbevolen. Kunstgras is voor deze sport de norm.

Tennis: Tennis wordt op diverse ondergronden worden gespeeld, te weten natuurgras, kunststof, of gravel. Voor de tennissport (KNLTB) is kunstgras hierdoor niet de norm

Korfbal: Steeds meer verenigingen besluiten op kunstgras te gaan spelen. In de hoogste klassen van deze sport is deze trend heel sterk aanwezig. De KNKV juicht deze ontwikkeling toe. Kunstgras wordt in deze klassen als norm gezien.

Waarom kunstgras?

1. Bespeelbaarheid De bespelingcapaciteit van kunstgras is in theorie 24 uur per dag, 7 dagen per week. In de praktijk komt dit neer op 4 uur per dag op doordeweekse dagen en 10 uur per dag in de weekenden. Een gebruik van 1200 uur per jaar behoort hierdoor tot de mogelijkheden. Voor natuurgras ligt de maximale capaciteit op 300 uur. Weersinvloeden zijn veel minder van belang bij kunstgras. Kunstgras biedt verder de mogelijkheid om wedstrijd en trainingstijden beter af te stemmen op de leeftijdscategorieën binnen de vereniging en zodoende tot een optimaler gebruik.

2. Multifunctioneler gebruik Een Kunstgrasveld biedt mogelijkheden voor een groot aantal andere partijen (onderwijs, jeugd en jongerenwerk, andere sportverenigingen, buurtverenigingen en bedrijven). Een kunstgras sportveld krijgt hierdoor een groter bredere maatschappelijke functie en een groter rendement.

3. Ruimere openstelling sportparken Een kunstgrasveld staat een veelzijdig gebruik toe. Door een verruiming van de openstelling van een park met een kunstgrasveld wordt waarde voor dorp/wijk vergroot.

4. Ruimtebeslag Een kunstgrasveld kan als wedstrijdveld en ook als trainingsveld fungeren. Daar waar een trainingsveld en een wedstrijdveld vervangen wordt door 1 kunstgrasveld ontstaat er een besparing van ongeveer 8000m2 (oppervlakte van een voetbalveld). Deze vrijkomende ruimte kan voor diverse andere doelen (van de vereniging, gemeente of derden) worden ingezet.

5. Onderhoudskosten Kunstgrasvelden zijn duurder in aanleg en in beperkte mate goedkoper in het onderhoud dan natuurgras. Verder zijn de kosten voor groot onderhoud voor Kunstgras hoger dan voor natuurgras.

6. Stabielere kwaliteit Kunstgrasvelden heeft bij het juiste onderhoud een constante kwaliteit. Bespelingsintensiteit, weer en kwaliteit spelen zijn minder van invloed. Afgelasting is alleen nog bij extreme weersomstandigheden.

7. Ontstaan van een andere type vereniging Kunstgras biedt groeimogelijkheden voor de vereniging. Tevens kunnen hierdoor ambities om de kwaliteit van de sport/vereniging te verbeteren, worden waargemaakt.