Beheer van sportaccommodaties

We hebben in Nederland ca.  22.000 sportaccommodaties, waaronder alle zwembaden, sporthallen, fitnesscentra
en accommodaties voor de grote buitensporten als voetbal, tennis, hockey, korfbal en  golf dit komt uit de DSA telling.

Eind november 2021 telde Nederland 17.591.194 inwoners. Dit komt neer op: ca. één sportaccommodatie per 800 inwoners.

Deze sterke sportinfrastructuur is grotendeels te danken aan de faciliterende rol die de lokale overheid inneemt. Gemeenten zien van oudsher een rol voor zichzelf weggelegd om te voorzien in sportaccommodaties voor de burger. Tegenwoordig is er sprake van een veelvoud van aanbieders van sportaccommodaties. Naast gemeenten bestaan er tal van stichtingen, sportbedrijven en marktpartijen die een rol spelen in het stichten, beheren en exploiteren van
sportaccommodaties.

Alle deze sportaccommodaties moeten onderhouden worden.

Sportaccommodaties worden gebouwd, onderhouden en beheerd door verenigingen, ondernemers en gemeenten.

Het beheer en onderhoud van sportaccommodaties vraag vaak specifiek  kennis en beheer.

De branche heeft een tekort aan vakbekwaam personeel.  Vandaar dat daar aandacht voor moet zijn.

Zonder goed beheer personeel is er geen bal aan.

Hierbij een link naar het KNVB document  Het beheren en onderhouden van natuurgras sportvelden.