toekomst kunstgras nieuwe generatie Door nieuwe Europese regelgeving (ECHA microplastics problematiek) en zorgplicht en milieu problematiek en de bijbehorende discussie op en rondom kunstgras voetbalvelden zijn scope: Non-infill of mineraal ingestrooide kunstgrasvelden in opkomst. Non-infill of mineraal ingestrooide kunstgras sportvelden worden gezien als een beter alternatief dan ingestrooide (SBR, TPE, kurk, EPDM, PE, ect) voetbal kunstgrasvelden. Voor alle soorten kunstgras infill producten klik hier: Infill kunstgras. Wij als sportbelijning staan positief tegenover deze ontwikkeling omdat het een zoektocht is naar een duurzame oplossing.

Scope non-infill kunstgras

De non staat voor: kunststof (polymeer) instrooi granulaat is niet nodig of niet aanwezig. Non-infill kunstgras bestaat uit een kunstgrasmat dat is voorzien van rechte kunstgrassprieten (ook monofilamenten genoemd, “”kan”” in diverse vormen) met “”extra”” gekroesde of gekrulde “”bodem”” vezels als onderlaag. (Ook wel mosdraad of ondersteuning garen genoemd). De insteek is dat deze gekroesde kunstgrasvezels het infill moet vervangen. Theoretisch doel: zacht en veerkrachtig in de toplaag net als echt natuurgras.

Scope mineraal of zand ingestrooid kunstgras

De naam zegt het al: kunstgras  instrooi met alleen een mineraal zand)   Mineraal ingestrooid kunstgras bestaat uit een kunstgrasmat dat is voorzien van rechte kunstgrassprieten (vaak tussen de 30 en 35 mm hoog) en ingestrooid met speciaal instrooizand onder norm/ voorschrift.  Een enkele leverancier maakt gebruik van speciaal grof eentoppig instrooizand. Het zand zorgt voor stabilisatie, gewicht en het voegt in dit systeem sporttechnische waarden toe (grip).  De juiste verhouding tussen type en kwaliteit kunstgras, poolhoogte en hoeveelheid steken maakt het systeem geschikt voor beoogde doel.

zand mineraal ingestrooid kunstgras voetbal
Mineraal of zand ingestrooid kunstgras voetbal

Zijn non-infill of mineraal ingestrooide kunstgrasvelden de nieuwe generatie kunstgras voetbalvelden?

Er zijn in Nederland 5 voetbal scope kunstgras beschrijvingen (ECHA definitie)

Hier zijn de verschillende types kunstgrasvelden op basis van de infillmaterialen:

 1. Kunstgrasvelden gevuld met Biologisch afbreekbare infill (GreenFill Senbis)
 2. Kunstgrasvelden gevuld met Natuurlijke infill (zoals kurk, pijnboompitten, hout)
 3. Kunstgrasvelden gevuld met Mineraal ingestrooid (alleen instrooizand)
 4. Kunstgrasvelden zonder vulling of Non-infill (geen infill)
 5. Kunstgrasvelden gevuld met Polymeer infill (TPE, SBR, EPDM)

  Met deze kennissite behandelen we de nieuwe scope systemen. (nr. 4 en 5) Mineraal ingestrooid en Non-infill.

  Non-infill of Mineraal ingestrooid kunstgras veld aanleggen?

  Wil u een Non-infill of Mineraal ingestrooid kunstgras veld aanleggen voor officiële (bond) wedstrijden laat u goed voorlichten en bekijk de pilot voorwaarden.  De pilot voorwaarden staat op de KNVB siteklik hier en deze pilot voorwaarden zijn nu ook overgenomen bij sportinfrastructuur.nl. Zie dit nieuwsbericht.   

  Non-infill of mineraal ingestrooide kunstgrasvelden worden verkocht onder de noemer: de nieuwe generatie kunstgrasvelden vanuit duurzaamheid en “”waarschijnlijke”” nieuwe Europese regelgeving (ECHA microplastics problematiek) Maar is dit ook zo? Met deze webpagina geven wij als www.sportveld.nl een stukje basis informatie over: de (technische) theorie, de praktijk, de voor en nadelen van non-infill en mineraal ingestrooide kunstgrasvelden. Wij zijn onafhankelijk. Doel van deze pagina is kennis over dit onderwerp openbaar en centraal te documenteren en feiten vast te stellen. Indien u als gebruiker, eigenaar of beheerder overgaat tot aankoop van dit product kunt u mogelijk deze informatie gebruiken voor het maken van een (betere) onderbouwde keuze. Wij raden aan om als toekomstige gebruiker, eigenaar, inkoper en beheerteam de “”pilot”” locaties te bekijken en gebruik ervaring op te halen. We zien nu regelmatig dat “”de politiek”” de keuzes maak op basis van theorie en dus papier. Wij adviseren om een keuze te maken op basis van theorie, praktijk, beoordeling gebruiker, en een onderbouwde kosten baten en risico analyse. Rijksoverheid kunstgras dossier De rijksoverheid laat zich steeds nadrukkelijker horen in de kunstgrasdiscussie en ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Toenmalig Staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat) S. van Veldhoven – Van der Meer schrijft in een brief van 25 januari 2021 naar de voorzitter van de Tweede Kamer betreffende visie duurzaam kunstgras het volgende: Visie duurzaam kunstgras 2030 en huidige stand van zakenIn het rapport wordt op basis van de inbreng van diverse stakeholders een beeld geschetst van een duurzaam kunstgrasveld in 2030. De minister voor Medische Zorg en Sport en ik streven ernaar om deze verduurzaming te realiseren en hanteren hierbij als visie dat kunstgrasvelden in 2030 bij voorkeur geen instrooimaterialen bevatten, een lange levensduur hebben, geproduceerd zijn uit hernieuwbare of secundaire grondstoffen, milieu verantwoord beheerd worden, en hoogwaardig gerecycled worden. Verschillende ontwikkelingen zijn gaande en diverse acties zijn in gang gezet die hierbij aan sluiten. Er wordt gestreefd naar kunstgrassystemen met bij voorkeur geen instrooimaterialen en non-infill past binnen deze politieke ambitie. De visie van de Ministers is dat kunstgrasvelden in 2030 bij voorkeur geen instrooimaterialen bevatten, een lange levensduur hebben, geproduceerd zijn uit hernieuwbare of secundaire grondstoffen, milieu verantwoord beheerd worden, en hoogwaardig gerecycled worden. Zie CE rapport: Naar een verduurzaming van kunstgras.   Onderbouwing politieke sturing van onder andere subsidieregelingen SPUK en BOSA. In het rapport wordt op basis van de inbreng van diverse stakeholders een beeld geschetst van een duurzaam kunstgrasveld in 2030. De beide zorgministers streven ernaar om deze verduurzaming te realiseren en hanteren hierbij als visie dat kunstgrasvelden in 2030 bij voorkeur geen instrooimaterialen bevatten, een lange levensduur hebben, geproduceerd zijn uit hernieuwbare of secundaire grondstoffen, milieu verantwoord beheerd worden, en hoogwaardig gerecycled worden EU en ECHA Europese ontwikkelingen Ook zijn er Europese ontwikkelingen rond infill en microplastics (ECHA). Zie het VSG dossier kunstgras en milieu. Op basis van microplastics vervuiling (wereldwijde problematiek) komen er restricties op opzettelijk toegevoegde microplastics. Deze restricties en met name een totaalverbod kunnen mogelijk ingestrooide kunstgras sportgrasvelden raken.  De Nederlandse rijksoverheid heeft reeds aangegeven in de eerder aangehaalde visie in principe voorstander te zijn van een verbod, maar wel met inachtneming van een redelijke overgangstermijn. Een langere uitfasering van microplastic infill over een periode van 12 jaar, zoals de KNVB en VSG bepleiten, worden door de Staatsecretaris in haar overwegingen meegenomen. Laatste status ECHA (april 2023): 26 april 2023 is gestemd over het EU-restrictievoorstel voor het gebruik van opzettelijk toegevoegde microplastics in o.a. infill voor kunstgrassystemen. Het advies van de REACH-commissie (verbod verkoop) is overgenomen en in plaats van een overgangstermijn van 6 jaar is gekozen voor 8 jaar. Dit betekent dat met inachtneming van de processen die nog moeten worden doorlopen dat per september 2031 er geen polymer infill-materialen op de Europese Markt mogen worden verhandeld. Laatste status zie ons nieuws bericht 

  Locatie non-infill en mineraal ingestrooide voetbal kunstgrasvelden pilots

   Een non-infill kunstgras of mineraal ingestrooide voetbalveld is geen “nieuw” fenomeen. In het buitenland liggen al non-infill en mineraal ingestrooide voetbal wedstrijdvelden. Zoals in Scandinavië en Duitsland. In Nederland zijn vanaf ca. 2007  kleinere vooral non-infill voetbal sportveldjes aangebracht. Dit zijn voornamelijk kleine trapveldjes op sportparken en schoolpleinen. Een non-infill of mineraal ingestrooid product is voor een officiële KNVB wedstrijd nog “”in ontwikkeling””. NIEUW.  Inmiddels staan er enkele mineraal ingestrooide systemen op de sportproductenlijst van sportinfrastructuur.nl  Je kan deze systemen (zie sportproductenlijst)  aanleggen onder de bijbehorende pilot condities.   Deze KNVB/VSG pilotcondities zijn overgenomen in sportinfrastructuur proces. Zie dit nieuws bericht.  100 % non-infill (dus ook geen mineraal) staat niet op de sportproductenlijst.  Dit non-infill systemen voldoet niet aan de pilot voorwaarden (KNVB 2-15 norm/voorschrift en extra griptest ) om een erkend systeem te worden.  Neem contact op met sportinfrastructuur of KNVB als u een dergelijk systeem wil aanleggen. Feit: Johan Cruyff Foundation gebruik al vanaf 2019 non-infill of mineraal ingestrooid kunstgras (Slide Max Pro NF) in Johan Cruyff courts. Dit zijn vaak openbare sportvelden. Deze velden zijn niet opgenomen in onderstaande overzicht lijstje.  Wij als sportveld.nl hebben geen inzage welke van onderstaande pilots onder de KNVB pilots condities vallen (2 st per  systeem per leverancier, zie KNVB pilot condities) Hierbij een overzicht van de in 2023 aangebrachte (en nog aan te brengen) non-infill en mineraal ingestrooide velden in Nederland.   (de toevoeging  *M  geeft aan of het een mineraal ingestrooid betreft)

  • ’t Harde  SV ’t Harde Sportpark Sportpark Schenk pupillen wedstrijdveld (febr. 2023 aanleg) *M

  2022 aangebrachte non-infill en mineraal ingestrooide velden in Nederland

  Hierbij een overzicht van de in 2022 aangebrachte non-infill en mineraal ingestrooide velden in Nederland (de toevoeging  *M  geeft aan of het een mineraal ingestrooid betreft)

  • Almere Sporting Almere   11 tegen 11 wedstrijdveld (eind 2022 aanleg)
  • Amsterdam Sportpark IJburg  11 tegen 11 wedstrijdveld (eind 2022 aanleg) *M
  • Den Bosch: RKVV Emplina  7 tegen 7 wedstrijdveld *M
  • Den Bosch: RKVV Emplina  11 tegen 11 wedstrijdveld*M
  • Nijmegen (DVOL Nijmegen) 11 tegen 11 wedstrijdveld *M
  • Nijmegen (SV Orion Nijmegen) 11 tegen 11 wedstrijdveld
  • Nijmegen (SV Orion Nijmegen) 7 tegen 7 wedstrijdveld
  • Groningen  (VV Glimmen) 11 tegen 11 wedstrijdveld *M
  • Eindhoven PSV trainingscomplex de Herdgang  11 tegen 11
  • Zwolle Sportpark Marslanden, Energie/warmte winning pilot veld  300 m2 *M
  • Utrecht VV de Meern (trapveld 600 m2, vrijgekomen NON-infill Amsterdam)*M
  • Utrecht trapveld in de wijk  500 m2, vrijgekomen non-infill Amsterdam*M
  • Utrecht  sport/speelveld school de Voorn  1200 m2 (nog te bouwen) *M

  2021  aangebrachte non-infill en mineraal ingestrooide velden in Nederland

  Hierbij een overzicht van de in 2021 aangebrachte non-infill en mineraal ingestrooide velden in Nederland.

  • Utrecht Sportpark Overvecht Noord november 2021 veld 3 training en pupillenveld 5000 m2 *M
  • Nijmegen (SV Nijmegen) oktober 2021 volledig 11 tegen 11 wedstrijdveld 7776 m2
  • Eindhoven sportpark Noord miniveld 1  40 x 20 = 800 m Sportbedrijf Rotterdam bij SV Ommoord

  Hierbij een overzicht van de in 2020 aangebrachte non-infill velden in Nederland. (voetbal en 1 korfbalveld)

  • Utrecht Sportpark lunetten veld 3 training en wedstrijd pupillenveld 4200 m2 (geweven met klemsysteem)
  • Nijmegen Sport Club Excelsior 3300 m2 (geweven met klemsysteem)
  • Delft Concordia Delft (geen klem) *M
  • Drachtstercompagnie Sportpark Het Trefpunt korfbalvereniging TFS 1 x vergroot korfbalveld non-infill *M

  Hierbij een overzicht van de in 2019 aangebrachte non-infill velden in Nederland. (voetbal en 1 korfbalveld)

  • Groningen: voetbalvereniging GVAV Rapiditas, uitgevoerd maart/april 2019 (11 tegen 11);
  • Groningen: voetbalvereniging HFC’15 veld 2, uitgevoerd maart/april 2019 (11 tegen 11);
  • Den Bosch: OJC Rosmalen (11 tegen 11) *M

  Hierbij een overzicht van de in 2018 aangebrachte non-infill velden in Nederland.

  • Hoofddorp: voetbalvereniging SV Hoofddorp, geweven non-fill kunstgrasveld, voetbalveld 11 tegen 11 bijveld uitgevoerd april 2018;
  • Oss: voetbalvereniging Oss’20 voetbalveld 2 getufte non-fill kunstgrasmat uitgevoerd zomer 2018;
  • Wijbosch: voetbalvereniging Wijbosch Eerde Combinatie, voetbal wedstrijd bijveld, kunstgrasveld uitgevoerd zomer 2018;
  • Schijndel: voetbalvereniging SV Avanti’31, voetbal wedstrijd bijveld, kunstgrasveld uitgevoerd zomer 2018 (zit nu kurk in);
  • Nijverdal: voetbalvereniging De Zweef, geweven non infill zand dressed: voetbal wedstrijd hoofdveld, kunstgrasveld uitgevoerd september 2018 (Dit veld is in 2022 verwijderd)
  • Hulzen: voetbalverenigingen Hulzense Boys getufte non infill bijveld (Dit veld is in 2022 verwijderd)
  • Nijverdal: voetbalverenigingen DES getufte non infill bijveld veld 2 (Dit veld is in 2022 verwijderd) ;
  • Amsterdam: Sportpark de Eendracht getuft non infill met klemrail *M (Dit veld is in 2022 verwijderd);

  Non-Infill velden geen KNVB pilot  Amsterdam, voetbalclub VVA/Spartaan   capillair geïrrigeerd trainingsveld 1200 m2.*M  Uitvoering 2021

  • Amersfoort:voetbalvereniging ASC Nieuwland 40 x 50 m kunstgrasveld uitgevoerd zomer 2018;
  • Amsterdam VV Swift 800 m2;
  • Roden trapveld Oranje Nassau Roden;
  • Apeldoorn trapveld bij Gelre sport *M (ingang)

   Normen en voorschriften en proces van sportinfrastructuur.nl procedure handboek sportaccommodaties

  De handhaving van de kwaliteit van de Nederlandse sportaccommodaties, inclusief de velden, is een verantwoordelijkheid van de nationale overkoepelende sportorganisatie NOC*NSF.  Alle standaarden & voorschriften waaraan sportaccommodaties moeten voldoen in Nederland, zijn vastgelegd in het sportinfrastructuur.nl  Het Procedurehandboek Kwaliteitzorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties is het basis proces kader Voor een non-infill of mineraal ingestrooid kunstgras sportveld voor de toepassing wedstrijdniveau voetbal is de KNVB de bepalende bond. De KNVB staat alleen toe dat officiële voetbal wedstrijden worden gespeeld op kunstgrassystemen die zijn opgenomen op de sportvloerenlijst als KNVB wedstrijdniveau voetbalvelden. Non-infill en Mineraal ingestrooide voetbal kunstgrasvelden heeft deze status nog niet. (het heeft de pilot of test fase status)

  Startpunt aanleg non-infill / 11 tegen 11 pilot: 

  Het non-infill of mineraal ingestrooid kunstgras product moet op de NOC&NSF sportvloeren lijst staan. Dit is noodzakelijk bij elk veld wat gebruikt wordt voor competitie (zoals) georganiseerd door de KNVB.  Het non-infill  of mineraal ingestrooid product moet hierdoor in het laboratorium als in de praktijk gekeurd worden op de KNVB 2-15 lab normen en procedure en moet gekeurd worden op lineare grip. In principe kunnen alle NOC&NSF gecertificeerde testinstituten dit. (KIWA ISA Sport) heeft deze  lineare grip tester ontwikkeld)   Voor de non-infill of mineraal ingestrooid 11 tegen 11 KNVB pilot condities klik op deze link (KNVB non-infill of mineraal ingestrooid kunstgras sportveld pilotvoorwaarden).

  Op de sportvloerenlijst staan producten die conform het sportinfrastructuur.nl procedure handboek en bijbehorende normen zijn goedgekeurd en in praktijk getest. Een non infill of mineraal ingestrooid kunstgras voetbalveld heeft op een aantal onderdelen andere sporttechnische eigenschappen dan een goedgekeurd veld ingestrooid met een infill product. Door de doorontwikkeling van het product en de vraag naar pilots (zie reden) heeft de KNVB akkoord gegeven op het uitvoeren van een groot aantal non-infill of mineraal ingestrooid kunstgras pilots. (innovatie stimuleren/ ervaring opdoen, mogelijke oplossing infill problematiek). “De KNVB juicht de ontwikkeling van kunstgrasvelden toe waarin geen infill van bijvoorbeeld synthetisch plastics nodig is. Uit ervaring blijkt (aangelegde projecten van medio 2018 tot eind 2019) dat een doorontwikkeling noodzakelijk is.  In 2020 en 2021 zijn door ontwikkelde non-infill of mineraai ingestrooide producten aangebracht. (2e of 3e generatie) Standpunt KNVB non-infill of mineraal ingestrooide kunstgrasvelden De KNVB heeft op eigen initiatief een ervaring- en perceptieonderzoek laten uitvoeren van reeds aangelegde non-infill velden. De KNVB schrijft: Nonfill-velden zijn een mooie ontwikkeling. Juist daarom is het goed dat nader onderzoek is gedaan. Dat kan een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling en het gebruik. De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat aan de hardware kant (kunstgras) nog stappen gezet moeten worden, maar ook aan de software kant (beïnvloeding van eigenaar en gebruiker).

  Mineraal zand toevoegen in kunstgras systemen

  Het toepassen van zand is in onze ogen goed voor behalen van bepaalde sporttechnische eisen, de stabiliteit , toevoegen gewicht. Het toepassen van instrooizand heeft een aantal significante voordelen voor gebruik. Goede detail afspraken met aannemer en leveranciers vooraf levering is volgens ons erg verstandig.

  Voordelen van een non-infill of mineraal ingestrooid kunstgrasveld

  Non-infill voetbal kunstgrasveld

  De markt vraagt om non-infill of mineraal ingestrooide kunstgrasvelden, het product heeft veel vanuit diverse ambities veel positieve kenmerken. Volgens ons is het zeer positief dat de KNVB, de leveranciers en betreffende gemeenten de uitdaging zijn aangegaan. Pas bij het aangaan van een pilot kunnen we vaststellen of een product voldoet.

  • Geen polymeer infill nodig, tot 90 % minder microplastics verspreiding rondom sportveld (milieu discussie en voldoen aan de zorgplicht);
  • Geen vervuilende infill, dus geen (eventuele) uitloging naar ondergrond;
  • Onderhoud, niet aanvullen, of opdrijven van infill granulaten;
  • Geen geur overlast (vanuit infill);
  • Minder onderhoud? (nog niet duidelijk!);
  • Beter waterdoorlatendheid  (in theorie, geen infill degeneratie in toplaag / waardoor perforatie gaten verstoppen);
  • Minder C02 impact dan traditioneel kunstgrasveld, (door niet toevoegen van nieuw of recycling infill)
  • Lagere recycling / stortkosten (minder handelingen, alleen kunstgras, eenvoudiger scheiding, en zeker bij 1  kunststof compound familie) Betere re-use toepassen kunstgras, afvoer of recycling proces maar wel volgens wet: LAP3 Landelijk afvalbeheerplan.
  • Zorgplicht, minder microplastics van infill zelf rondom het veld (beheer en fysieke oplossingen)  geen verspreiding van infill (kunststof/rubber) korrels in sokken, schoenen en kleding.
  • In onze optiek is non-infill of mineraal ingestrooide kunstgrasvelden (indien 100 % functioneel)  goedkoper in aanleg en onderhoud dan een aantal soorten ingestrooide kunstgrasvelden.  (los van de investering, Non-infill moet zich nog bewijzen qua afschrijving, hoe lang gaat een non-infill veld mee)

  Aandachtspunten van een 100 % non-infill kunstgrasveld

  • Altijd in combinatie met een foam (onder het kunstgras) voor het behalen van de benodigde sporttechnische waarden;
  • 2 tot 4 keer meer vezel (product en leverancier afhankelijk): hierdoor ook 2 tot 4 x meer gebruik PE materialen, denk aan recycling na afschrijving ;
  • Zeer zwaar product (zware rollen) denk aan inzet van zwaardere installatie machines afrollen kunstgras, ARBO installateurs;
  • Duurder kunstgras product (maar prijsvoordeel is geen infill aankoop);
  • Onzekere en geen bewezen levensduur (het op termijn (minimaal 10 jaar) voldoen aan de NOC&NSF en KNVB normen);
  • Door het ontbreken van infill ook het ontbreken van stabiliteit (gewicht) van kunstgrasmat, denk ook aan gevolgen storm & overstromingen;
  • Door het ontbreken van infill “” mogelijk”” meer schade bij brand. (infill zand werkt brand vertragend);
  • Extra kopse naden in as van het veld, dit in verband met de grote zware kunstgrasrollen.(Deze extra kopse naad is in dit geval toegestaan door de KNVB);
  • Meer (glans) effect van de vezel/ vleug. (een mooie en een minder mooie zichtzijde;
  • Door beweging en wrijving tussen de kunstgrasvezels ontstaat statische elektriciteit in lichaam van de gebruiker, bij aanraking met elkaar of hekwerk (ontlading) ontstaan elektrische schokjes, dit is erg hinderlijk.
  • “”Onzeker”” toepassing van een kunstgras klemrail. (rek/krimp/schuiven van de kunstgrasmat i.v.m. ontbreken infill / gewicht);
  • “”Onzeker”” belijning kan op termijn “”kronkelen / vervormen”” (geen mooie strakke lijn) in combinatie met verkeerd onderhoud i.v.m. ontbreken infill / gewicht).
  • Extra keuring voor de grip noodzakelijk. (extra eis op de NOC&NSF KNVB 2-15 norm. (met addendum)
  • Product voldoet in “”enkele”” gevallen niet aan FIFA torsie / skinabration eis / normen (kan per leverancier afwijken);
  • Bij een geweven non-infill is de belijning gespoten. (d.m.v. belijningskar) dus extra onderhoud / aanbrengen belijning;
  • Op minimaal 1 non infill veld is kleurverschil te zien (onderkant kunstgras rol: gewicht van de rol tijdens transport) dit is visueel te zien, geen egaal gezicht;
  • Sneller platliggen van de vezel. Dit effect is als 1e zichtbaar in de veel betreden gebieden, zoals de doelgebieden (vezel heeft geen steun van het infill granulaat;

  Knelpunten van een non-infill kunstgrasveld

  Onderstaand knelpunten (kinderziekte) is gebaseerd op geluiden van gebruikers / media / branche.

  • Glad veld/ minder grip mogelijk versterkt door dauw / condensvorming;

  De aangelegde non-infill velden moeten voldoen aan  de  NOC&NSF-KNVB 2-15  norm met addendum. Uit de pilotfase is gebleken dat deze bestaande normering (die gebaseerd is op infill-systemen) bij non-infill velden niet voldoende is. De lineare grip moet als aanvulling op de norm, gekeurd worden. 

  Nadelen van een mineraal ingestrooide kunstgras voetbalveld

  mineraal of zand ingestrooid kunstgrasveld
  instrooizand aanbrengen met Rink 1010; mineraal ingestrooid kunstgrasveld

  Mineraal ingestrooid of Sand Dressed = is een kunstgrasveld waarin instrooizand is toegevoegd. Dit zand voegt stabilisatie, gewichten sporttechnische waarde toe in het voetbalveld sportveld. Op dit moment staat er geen type: mineraal ingestrooid KNVB kunstgras voetbal wedstrijdveld op de goedgekeurde sportvloerenlijst, waardoor officiële KNVB voetbal wedstrijden niet toegestaan zijn. Er lopen wel een aantal pilots of testprocessen. Dit om te testen of nieuw ontwikkelde mineraal ingestrooide wedstrijdgeschikte voetbal kunstgrasvelden systemen functioneren. (zie lijst) Voor de pilot of test fase is als 1e een KNVB laboratorium KNVB2-15 test noodzakelijk. Een sand dressed hockeyveld bestaat wel, maar sporttechnisch hebben deze velden andere sporttechnische waarde en vooral een ander gebruik. Deze kunnen we niet met elkaar vergelijken. Wij gaan dit hier niet uitleggen.

  • Infill van zand (bied een aantal voordelen t.o.v. de bij nadelen genoemde feiten;
  • Het kunstgrasveld zal door aanwezigheid van infill zand voor de gebruiker / speler harder aanvoelen “”gebruikers gevoel”” men loopt op het infill zand, dit gevoel van een harder veld zal volgens ons toenemen naarmate een kunstgrasveld ouder gaat worden;
  • Bij het toepassen van eentoppig (rond) instrooizand:  minder kans op compacteren en meer grip.

  Resultaten pilots non-infill kunstgras voetbalvelden

  De pilots laten wisselende resultaten zien, termen als “”glad en hard”” maar ook “”mooi en prettig”” komen we tegen. Pilots hebben een specifiek belangrijk doel:  Vast te stellen of type non-infill of mineraal ingestrooide kunstgrasvelden in praktijk functioneren voor het beoogde doel. Belangrijk is om stap voor stap het juiste proces te doorlopen en vaststellen of type mineraal ingestrooide of non-infill kunstgrasvelden de velden van de toekomst zijn. Aan “”politieke”” paniek voetbal heeft niemand voordeel. Ons verzoek is om onafhankelijk onderzoek en vast te stellen of het non-infill voetbal kunstgras de toekomstige kunstgras voetbalvelden zijn in Nederland, klopt de praktijk met de labaratorium onderzoeken, hoe bevalt de praktijk! Breng uitkomt van het onderzoek naar voren en praat met elkaar over aanpassingen of innovaties. Het feit aan een “”pilot”” is dat lange termijn problemen de eerste jaren niet zichtbaar zijn. Het is belangrijk om feiten te constateren en te delen met de branche.

  Testen en proberen, gladheid oplossen

  De aannemers, leveranciers en opdrachtgevers zijn zoveel mogelijk de kinderziektes aan het vaststellen en proberen met “trail and error” deze op te lossen. Het lijkt er op dat een non-infill veld met de vleug mee gladder is dan tegen de vleug in. Door “”anders”” te borstelen (roterend) proberen om de vleug weg te nemen, vezels gaan “”random”” staan De gladheid is mogelijk veroorzaakt door tuftolie (nodig om kunstgras garens te maken): test ontvetter toepassen en tuftolie verwijderen; Gladheid oplossen door test met hoeveelheid zand, zoeken naar ideale samenstelling (zandoptimalisatie);

   Tips bij aankoop mineraal ingestrooid of non-infill kunstgras

  Bezoek de 2019 t/m 2021 pilots non-infill kunstgrasvelden (verbeterde versie). Doe dit met gebruiker, beheer en beleid. Stel gezamenlijk de meerwaarde vast, leg dit proces vast.  Maak gezamenlijk een heldere kosten versus baten, voordelen en nadelen en risico analyse;

  • Maak duidelijke “”verwachting”” afspraken, over wat te doen bij afwijkende verwachting (glad worden, hard aanvoelen, uitstraling, onderhoud, losse naden, een eventueel een beregening noodzakelijk).
  • Denk aan duidelijke garantie afspraken, wat te doen bij afwijkingen, wie is er verantwoordelijk na aanleg bij het niet halen van de benodigde sporttechnische normen, kosten vervroegde afschrijving en het vervangen van betreffende kunstgrasmat;

  Standpunt KNVB non-infill kunstgrasveldenStandpunt VSG non-infill kunstgrasvelden Informatie naar een artikel uit 2019 Groningen RTV Noord non-infill voetbal kunstgrasvelden: Groningen 2019 Non infillFieldmanager Non-infill dossier NOC&NSF procedure handboek: NOC&NSF Procedure handboek Hierbij uitleg kunstgras en procedure: kunstgras in de schijnwerpers: Link kunstgras in de schijnwerper

  Deel uw ervaringen aangaande: non infill kunstgras voetbalvelden.

  Deel met ons foto’s non infill velden, mail ons uw ervaring. Heeft u aanvullingen, of mist u informatie. Mail ons klik dan hier!

  Gratis advies en beheer informatie over belijning sportvelden

  Wij als sportveld.nl stellen kennis en informatie (gratis) te beschikking. Dit doen wij vanuit maatschappelijk belang. Wij zien dat kennis erg geïsoleerd aanwezig is of alleen tegen betaling of lidmaatschap beschikbaar komt. Dit vinden wij geen goed uitgangspunt. Wij vinden als sportveld.nl dat technische kennis en vooral praktijk ervaring (en mogelijke oplossingen) openbaar gedeeld moet worden. Alleen dan kan de branche groeien en daar waar mogelijk verbeteren. Heeft u gerichte vragen of technische verbeteringen en/of aanvullingen neem dan contact met ons op!