[vc_row][vc_column][vc_column_text el_id=”kunstgras fundering sportveld” el_class=”kunstgras fundering sportveld”]

Wat is vilt in gras

vilt in gras bestrijden door verticulterenVilt in gras (Engels: thatch) is een niet geheel verteerde laag resten van afgestorven grasblad en wortels, algen, mos en al of niet in combinatie met levende wortels uitlopers van gras.

Deze ophoping (vilt) kan de groei van gras belemmeren door water, lucht en voedingsstoffen tegen te houden. Het resulteert vaak in een dichte laag die de gezondheid van het grasmat  negatief kan beïnvloeden.   Maaisel (afkomstige van maaien van gras) speelt bij viltvorming een relatief geringe rol. Afhankelijk van grassoorten en omstandigheden is vilt los, veerkrachtig tot vrij compact en vochtig. Een langdurig natte viltlaag kan zich ontwikkelen tot sponsvilt.  Een viltlaag bevat nauwelijks zand.

Waar komt de naam vilt vandaan

Het woord “vilt” komt van het Middelnederlandse woord “vilte” of “vilt,” wat verwijst naar een soort stof die wordt verkregen door het samenpersen en vervilten van wol of haar. In de context van gras heeft het begrip “vilt” betrekking op een dichte laag van organisch materiaal die zich tussen de grasplanten en de bodem ophoopt. Dit gebruik van het woord is afgeleid van de eigenschap van vilt om compacte lagen te vormen. Dit is vergelijkbaar met hoe organisch materiaal in een grasmat samenklit en een ondoordringbare laag kan vormen.

Hoe ontstaat vilt in gras

Er zijn verschillende redenen waarom vilt in gras kan ontstaan:

  • Dood gras en wortels.  Oude grasbladeren en wortels sterven af na verloop van tijd. Als deze niet voldoende worden afgebroken door natuurlijke processen, hopen ze zich op en vormen ze een dikke laag organisch materiaal.
  • Onvoldoende beluchting: Een gebrek aan beluchting kan de afbraak van organisch materiaal vertragen. Grond die compact is of weinig belucht, moedigt de ophoping van vilt in gras aan.
  • Onjuiste maai- en bemestingspraktijken: Overmatig bemesten of verkeerd maaien (bijvoorbeeld te kort maaien) kan bijdragen aan de opbouw van vilt. Vilt kan problemen veroorzaken, zoals slechte waterdoorlaatbaarheid, verminderde luchtuitwisseling met de bodem en de groei van schimmelziekten. Regelmatig beluchten, het volgen van gezonde maai- en bemestingspraktijken, en het verwijderen van overtollig organisch materiaal kunnen helpen om de vorming van vilt te voorkomen of verminderen.
  • Mossen (komt minder voor bij sportvelden) gedijen goed in vochtige en schaduwrijke omstandigheden. Wanneer mossen zich ontwikkelen in een grasmat, dragen ze bij aan de viltvorming.

Vilt bestrijding in gras

Voor de bestrijding van vilt in gras is een holistische aanpak verstandig.  Holistische aanpak is niet alleen de kwaal aanpakken, maar kijk naar het geheel . Wat is de oorzaak.  Andere gras en sportveld beheer, beluchten, verticuteren en het verbeteren van de bodemstructuur zijn doorgaans effectievere methoden.

Om vilt te voorkomen en een gezond bodemleven te bevorderen, zijn er een paar praktijken die je kunt toepassen:

  • Beluchten:  Door regelmatig te beluchten, bevorder je de luchtcirculatie in de bodem, waardoor het bodemleven wordt gestimuleerd en de opbouw van vilt wordt verminderd.   (zie ook onze kennissite lucht (faseverhouding) in de bodem)
  • Verticuteren: Dit proces helpt bij het verwijderen van organisch materiaal dat tussen de grasplanten en de bodem is opgebouwd. Het verbetert de beluchting en bevordert een gezond bodemoppervlak.
  • Goede waterafvoer: Zorg ervoor dat de bodem goed gedraineerd is om te voorkomen dat water zich ophoopt en organisch materiaal meevoert, wat kan leiden tot viltvorming.
  • Grasresten versnipperen: Laat grasresten na het maaien op het gazon liggen, maar versnipper ze fijn. Dit helpt bij het natuurlijk ontbinden en voorkomt dat grote hoeveelheden organisch materiaal zich ophopen.
  • Toevoegen van juiste bemesting:  juiste bemesting is erg belangrijk om vilt te voorkomen maar ook te bestrijden, zie hoofdstuk vilt bestrijden met bemesting.

Vilt in gras bestrijden met bemesting

Bemesting kan indirect helpen bij het voorkomen van vilt in een gazon door de algemene gezondheid van het gras te bevorderen. Een goed bemest gazon heeft sterkere grasplanten die beter bestand zijn tegen stressfactoren. Het managen van % organische stof is dan erg belangrijk.  (advies is:  organische stof voor sportveld  2-4 %)

Managen van het organische stofgehalte

Het managen van het organische stofgehalte is een combinatie van:

• Productie beperken door keuze van minder productieve en minder viltvormende grassen, minder bemesten
(C/N-ratio <15 bij gebruik van organische meststoffen) en terughoudend beregenen.

• Afbraak bevorderen door creëren van geschikte condities voor een gezond bodemleven met voldoende lucht en beperkt water (maximaal zo’n 20%) in de toplaag. Goede ontwatering en beluchting zijn essentieel. Vermijd of minimaliseer gebruik van bestrijdingsmiddelen t.b.v. gezond bodemleven.
• Verwijderen van organische stof door afvoeren na verticuteren, verticaalmaaien, prikken met holle pennen of eventueel maaifrezen.
• Verdunnen van organische stof door regelmatig dressen met puur zand. Bij voorkeur grof, maar vooral passend bij de toplaag.

Het toepassen van een organische meststof met een laag koolstof-stikstofverhouding (C/N-verhouding) kan nuttig zijn bij het bestrijden van vilt in een grasmat. Een lage C/N-verhouding geeft aan dat de meststof relatief meer stikstof bevat in vergelijking met koolstof, wat gunstig is voor de afbraak van organisch materiaal en de viltlaag.  Stikstof speelt een cruciale rol bij het versnellen van het afbraakproces van organisch materiaal door micro-organismen. Dit kan helpen bij het verminderen van de ophoping van dood gras, wortels en ander organisch materiaal dat vilt veroorzaakt.

C/N verhouding  of koolstof / stikstof  verhouding

Hier zijn enkele stappen die je kunt overwegen:

1. Kies een organische meststof met een lage C/N-verhouding: Voorbeelden van organische meststoffen met een lage C/N-verhouding zijn mest van dieren of commerciële organische meststoffen met een focus op stikstof.

2. Breng de meststof volgens de instructies aan: Zorg ervoor dat je de organische meststof volgens de aanbevolen hoeveelheid en toepassingsinstructies aanbrengt.

3. Belucht de grasmat: Overweeg het beluchten van de grasmat om de luchtuitwisseling met de bodem te verbeteren en het afbraakproces te bevorderen.

4. Volg gezonde maai- en bemestingspraktijken: Pas regelmatig maaien en bemesten toe volgens gezonde praktijken om de algemene gezondheid van het gazon te bevorderen. Het is altijd raadzaam om de specifieke behoeften van je gazon te overwegen en mogelijk advies in te winnen bij lokale experts voor de beste aanpak op basis van je specifieke situatie.

C/N verhouding

De C/N-verhouding (koolstof-stikstofverhouding) in gras heeft betrekking op de verhouding tussen de hoeveelheid koolstof (C) en stikstof (N) in het plantaardige materiaal. Deze verhouding is belangrijk omdat het de afbraak en ontbinding van organisch materiaal beïnvloedt. Een ideale C/N-verhouding voor het ontbinden van organisch materiaal is over het algemeen in het bereik van 20:1 tot 30:1. Als de C/N-verhouding hoger is, wat betekent dat er relatief meer koolstof is in verhouding tot stikstof, kan de ontbinding trager verlopen omdat micro-organismen extra stikstof nodig hebben voor hun eigen groei.

Als de C/N-verhouding lager is, kan er stikstof vrijkomen in de bodem, wat nuttig is voor plantengroei. Grasresten na het maaien hebben vaak een C/N-verhouding die gunstig is voor ontbinding. Als echter vilt ontstaat door de ophoping van oude, dode grassen en wortels, kan de C/N-verhouding toenemen, waardoor ontbinding moeilijker wordt. In dergelijke gevallen kan beluchten, verticuteren en het toevoegen van stikstofrijke meststoffen helpen bij het bevorderen van een gezonde C/N-verhouding in de bodem.

Machines om vilt in gras te verwijderen

Er zijn verschillende machines beschikbaar voor het verwijderen van vilt uit gazons. Hier zijn twee veelgebruikte types:

1. Verticuteermachine:

Functie: Deze machine heeft messen of tanden die in de bodem snijden en het vilt tussen de grasplanten losmaken.

Gebruik: Ideaal voor het verwijderen van oppervlakkig vilt en het verbeteren van de luchtcirculatie in de bodem.

Belangrijk: Gebruik in het groeiseizoen en volg de juiste diepte-instellingen.

2. Beluchtingsmachine:

Functie: Deze machine doorboort de grond om openingen te creëren voor betere luchtcirculatie en waterinfiltratie.

Gebruik: Helpt indirect bij het verminderen van vilt door de bodemstructuur te verbeteren.

Belangrijk: Gebruik tijdens het groeiseizoen, vooral op compacte bodems. Beide machines kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt, afhankelijk van de specifieke behoeften van het gazon. Het is essentieel om de juiste diepte-instellingen te volgen en deze werkzaamheden uit te voeren op het juiste moment van het jaar voor het beste resultaat.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]