De beschikbaarheid van voedingsstoffen (ook wel voedingselementen of nutriënten genoemd) is een belangrijk voorwaarde voor groei van gras.  Het toedienen van tekortkomende voedingsstoffen aan het gras (plant) wordt bemesten genoemd. In relatie tot bemesten en bemesting worden met voedingsstoffen alleen de voedingsstoffen of voedingszouten bedoeld die in opgeloste vorm door een plant kunnen worden opgenomen.

Een plant creëert namelijk ook voor een deel zijn eigen benodigde voedsel door fotosynthese.  Fotosynthese is het proces waarbij planten lichtenergie omzetten in chemische energie, meestal met behulp van zonlicht. De belangrijkste voedingsstoffen die planten nodig hebben voor fotosynthese zijn water (H2O), koolstofdioxide (CO2) en licht. Water wordt via de wortels opgenomen, CO2 wordt uit de lucht gehaald en lichtenergie wordt geabsorbeerd door chlorofyl in de bladeren. Deze drie elementen worden gebruikt om glucose te produceren, wat de primaire energiebron is voor de plantengroei.  Glucose is een bouwsteen die verschillende functie vervullen voor de plant, zoals energiebron, bouwstof en reserve voedsel.   Dit kan niet worden toegevoegd,  dit moet de plant zelf doen.

Doel van bemesting van een gras sportveld

Doel van bemesting is een gras sportveld is het leveren van essentiële voedingsstoffen (daar waar een dreigend tekort) aan de grasplant of grasmat om de groei, ontwikkeling en het herstelvermogen (wortelontwikkeling) te bevorderen. Bemesting verbetert de bodemvruchtbaarheid en zorgt voor goede gezond (goed wortelpakket) en grasgroei en draagt bij aan de weestand tegen ziekten.

De hoeveelheid toe te dienen voedingsstoffen wordt bepaald door een grond of een bemestingsonderzoek, type veld en het veld gebruik.

Bij sportvelden is de kwaliteit van het gras van zeer groot belang, maar de focus ligt vaak meer op specifieke eigenschappen zoals goede wortelgroei (stabiliteit en het herstelvermogen van gras) en weerstand tegen intensief gebruik. Terwijl bij bijvoorbeeld grazige weilanden de nadruk kan liggen op maximale grasproductie voor veevoer. Sportveldgras moet bestand tegen intensieve belasting.

Het bemesten van een gras sportveld is belangrijk om de gezondheid en kwaliteit van de grasmat te bevorderen.

Hier zijn enkele redenen waarom gras op sportvelden bemest wordt:

  • Voedingsstoffen aanvullen: Gras heeft voedingsstoffen nodig, zoals stikstof, fosfor en kalium, om gezond te groeien. Bemesting voorziet het gras van deze essentiële elementen.
  • Bevordering van groei: Bemesting stimuleert de groei van gras, en het snel herstel vermogen van gras wat resulteert in een dichtere grasmat en een goed wortelpakket. Dit is vooral belangrijk voor sportvelden waar een dichte en gelijkmatige grasmat de speelkwaliteit verbetert.
  • Herstel na intensief gebruik: Sportvelden worden vaak intensief gebruikt, wat stress op het gras kan veroorzaken. Bemesting helpt het gras (en wortel pakket) bij het herstellen van deze stress en het bevordert hergroei.   Wortels van sportveldgras zijn cruciaal omdat ze stabiliteit bieden, de grasmat verankeren en zorgen voor een gezond groei milieu.  Sterke wortels bevorderen de veerkracht van het gras, waardoor het beter bestand is tegen betreding en intensief gebruik. In het wortelpakket zit het herstelvermogen van het gras. Een goed ontwikkeld wortelsysteem draagt bij aan de algehele kwaliteit en weerstand van het sportveld.
  • Weerstand tegen ziekten en plagen: Goed bemest gras is over het algemeen sterker en beter bestand tegen ziekten en plagen. Dit draagt bij aan het behoud van een gezond sportveld. Door regelmatig en op de juiste manier te bemesten, kun je de prestaties van sportvelden verbeteren.

Gras bestaat uit koolstof, water en zuurstof

Gras bestaat voor het grootste deel uit koolstof (Co2), water (H2O) en zuurstof (O2).  Gras heeft om te kunnen groeien een groot andere “”voeding”” stoffen nodig.  Koolstof betrekt de grasplant voornamelijk uit de lucht in de vorm van kooldioxide (C02). Kooldioxide bevindt zich in de atmosfeer (ca. 417 ppm) De hoeveelheid kooldioxide neemt langzaam toe. C02 is noodzakelijk voor fotosynthese.   De andere voedingsstoffen worden door de wortels opgenomen,  in de vorm van in bodemvocht /water opgeloste zouten.

Voor een goede groei dienen deze voedingszouten niet alleen in voldoende maten aanwezig te zijn in de bodem maar deze moeten ook beschikbaar zijn.   De beschikbaarheid wordt beïnvloed door de bodem zuurgraad en het vermogen van de grond om stoffen te binden. Vooral de aanwezigheid van van humus en kleimineralen (waaronder leen en lutum) spelen hierin een belangrijke rol.

De voedingsstoffen worden vaak in een andere vorm toegediend dan de vorm waarin ze door de plant worden opgenomen. Daarom is er onderscheid in voedingsstoffen en meststoffen.

Bouwstenen:  primaire en secondaire nutriënten

Primaire voedingsstoffen, voedingselementen of nutriënten zijn:

N = stikstof    stimuleert cel en reproductie groei van plant.   (*zeer belangrijk voor sportveld grassen)

P = Fosfor  Stimuleert ontwikkeling van wortels

K = Kalium Stimuleert celwanden en plant structuur.

Constructie informatie over natuurgras sportvelden

Voor meer normen, voorschrift en constructie informatie over natuurgrasvelden klik op deze link: https://www.sportveld.nl/natuurgras-sportveld