Hoe groot is een hockeyveld, maat, lengte breedte

Antwoord:

 • het speelveld = 91,40 x 55 m   (exclusief uitloop / veiligheidzone)
 • het speelveld = Internationaal 91,40 x 55 m.   (FIH)  exclusief uitloop / veiligheidzone)
 • Het speelveld incl. uitloop KNHB  minimaal = 99,40 x 59 m   (incl. uitloop, dus 2 m zijuitloop en 4 achteruitloop)
 • Het speelveld incl. uitloop = Internationaal FIH minimaal 101,40 x 61 m.  (FIH)  incl uitloop, dus 3 m zijuitloop en 5 m achteruitloop) bron  Dit is de door FIH geadviseerde run-off / uitloop maat.

(stadionveld) Het gaat om zuivere (netto) maten, inclusief belijning.  (excl. benodigde uitloop)  De belijning (breedte) hoort bij het speelveld

KNHB =  Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

Voor meer KNHB informatie over eisen en wensen voor inrichting van een hockeyveld klik hier

FIH =  De Fédération Internationale de Hockey is de overkoepelende wereldbond voor veld- en zaalhockey

Wat is de oppervlakte van een hockeyveld antwoord

 • KNHB    minimaal: 99,40 x 59 m = 5864,60  m2
 • FIH         minimaal 101,40 x 61 m = 6185,40   m2 

Deze oppervlakte is het speelveld, inclusief uitloop / veiligheidszone maar exclusief. publiekstrook, tribune,  doelen opstelplaats, ect.

Veldhockey belijning

De afmetingen van een veldhockey veld is 91,40 x 55,00 meter. Dit is incl. de lijndikte. Lijndikte hoort dus bij het veld. Alle lijnen moeten 7,5 cm breed zijn. (op oefencirkels na, deze zijn maximaal 5 cm).

De 91,40 x 55,00 meter is exclusief de verplichte uitloop of veiligheidszone. Uitloop of de veiligheidszone is de ruimte naast de zijlijn of achterlijn, vanaf buitenzijde belijning (achterlijn of zijlijn)tot het hekwerk. Voor de KNHB moet de zijuitloop minimaal 2,0 meter en achteruitloop minimaal 4,0 meter zijn. Een hockeyveld (conform de KNHB) heeft een afmeting van 59 x 99,40 m. De uitloop van een FIH (Federation Internationale de Hockey) hockeyveld is groter. Zijuitloop van een officieel FIH hockeyveld is 3 m en achteruitloop is 5 m.

De belijning moeten altijd worden aangebracht conform de laatst geldende KNHB hockey-belijningsnormen. Voor het aanbrengen van een extra belijning naast de bestaande hockeybelijning is dispensatie van het KNHB vereist. Bij internationale wedstrijden (F.I.H. en F.E.H) gelden aanvullende regels met betrekking tot de belijning en mag in principe alleen gespeeld worden op een veld met enkel hockeybelijning. De kleur van de belijning dient contrasterend ten opzichte van het veld te zijn. Bij voorkeur in de kleuren geel en wit.

Hockey balsport, pushen, slaan en stoppen

Hockey is een balsport. Het belangrijkste attribuut van de hockeyspeler is de stick, die wordt gebruikt om de bal te verplaatsen / pushen, slaan en stoppen. Er bestaan verschillende spelvormen van hockey. Elke vorm heeft zijn eigen belijning en maatvoering eisen.

 • Veldhockey;
 • Zaalhockey;
 • IJshockey.
 • Beachhockey;
 • Streethockey;
 • G-hockey, LG-hockey en rolstoelhockey
 • Funkey

Hoofdbelijning hockeyveld (veldhockey)

 • Zijlijnen 91,40 meter lang
 • Achterlijn 55 meter lang
 • De middenlijn is over de breedte van het speelveld getrokken. (op het middelpunt van de 91,40 m lijn)\
 • 23-meterlijnen getrokken over de breedte van het veld op 22,90 meter van de achterlijnen, gemeten vanaf de buitenzijde van die lijn
 • Lijntjes van 30 cm lang aan de buitenzijde van elke zijlijn, met de uiterste rand van de lijntjes op 14,63 meter van en evenwijdig aan de buitenzijde van de achterlijn
 • Lijntjes van 30 cm lang aan de buitenzijde van elke zijlijn, met de uiterste rand van de lijntjes op 5 meter van en evenwijdig aan de buitenzijde van de achterlijn
 • Lijntjes van 30 cm zijn ook buiten het speelveld op de achterlijnen geplaatst aan weerszijden van de doelen op afstanden van 5m en 10 m van de buitenkant van elk der doelpalen; de afstanden worden gemeten tot de buitenzijde van deze lijntjes*
 • Lijntjes van 15 cm lang zijn buiten het speelveld geplaatst op de achterlijnen op 1,83 m van het midden van de achterlijn, om de juiste plaats van het doel te markeren; de afstand wordt gemeten tot de binnenzijde van deze lijntjes.
 • Strafbalstippen (met een doorsnede van 15 cm) staan midden voor elk doel; het middelpunt van die stip ligt op 6,40 m van de binnenzijde van de doellijn.

De markeringen die hier boven worden genoemd zijn in 2001 van de binnenzijde naar de buitenzijde van het veld verplaatst. De lengtes van die lijntjes zijn toen ook aan het metrieke stelsel aangepast. Deze gewijzigde markeringen gelden voor nieuwe velden of velden die opnieuw van lijnen worden voorzien. Velden met de oude markeringen mogen gebruikt worden. Echter voor wedstrijden in de Hoofdklassen zijn de specificaties voor nieuwe velden verplicht.

Hier is ook meer informatie te zien over:

 • hockey-slagcirkels
 • hockey-oefencirkels
 • 23 m lijnen
 • uitloopruimte bij het hockeyveld
 • hoekvlaggen
 • hockey-doelgebieden

Waarom die vreemde maatvoering van de belijning hockeyveld

Hockey veld is exact 91,40 m lang?  Waarom deze vreemde maatvoering? Waarom geen afgeronde getallen. Hierbij (kort) uitleg:  Hockeyspel bestaat al erg lang  (oude Grieken / india)  Maar de echte regels zijn ontstaan in de middeleeuwen als vermoedelijk Bandy-on-ice. De eerste maatvoering wetten van het hockey opgesteld. Dus ook de detail maatvoering van het veld   Omdat de maatvoering “”oorspronkelijk”” zijn opgesteld in Engeland zijn alle afmetingen in Britse lengtematen, dus in yards. Yards zijn weer vertaald naar meter en incl. afronding naar cm.  100 yards = 91,44 m (excl. lijndikte) maar waarom 91,40 m1 en niet 91,44 m1, dit weten wij ook niet exact. Wij denken (logisch beredeneren) dat dit met de lijndikte te maken heeft of toch praktische afronding.

Veldhockeydoel afmetingen maatvoering

Een veldhockeydoel bestaat uit twee verticale palen, 3,66 meter van elkaar, verbonden door een horizontale lat op 2.14 meter van de grond (binnenzijde gemeten). De voorzijde van de doelpalen moet de buitenkant van de achterlijn raken (zie foto bovenaan pagina). De palen en de lat zijn rechthoekig, 5 cm breed en niet meer dan 7,5 cm diep. Ze moeten wit van kleur zijn. Netten zijn stevig aan de palen en de lat bevestigd, met tussenruimten van niet meer dan 15 cm, en moeten bovendien stevig aan de grond achter het doel zijn vastgemaakt. Een achterplank, 46 cm hoog en 3,66 meter lang moet op de grond worden geplaatst, binnen de doelnetten. Zijborden, 46 cm hoog en tenminste 1,20 meter lang, moeten worden geplaatst in een haakse hoek met de achterlijn. De zijplanken moeten worden vastgemaakt aan de achterkant van de doelpalen, opdat de breedte van de doelpalen niet wordt vergroot. Aan de binnenzijde van het doel mogen geen klampen worden aangebracht om de planken te steunen. De zijplanken en het achterbord zijn soms bekleed bekleedt met een rubbergranulaat (doel: geluidsreductie en het reduceren van de snelheid van hockeyballen).

Hockey doel: doel staat tegen de lijn.

Veldhockey kunstgras

Veldhockey werd vroeger op natuurgras gespeeld, maar tegenwoordig alleen maar op kunstgras. Binnen het kunstgras zijn drie type hockey kunstgras velden te onderscheiden:

 • Waterkunstgras (watervelden)
 • (water)Zandkunstgras
 • Zandkunststofvelden
 • NIEUW Watervrije waterkunstgras velden (in ontwikkeling)  zie deze link

Er liggen in Nederland ca. 950 officiële Hockey kunstgrasvelden  (91,40 x 55 m)

Voor reden waarom een sportbond, eigenaren, sportvereniging, en gebruikers kiezen voor een kunstgras sportveld ondergrond klik hier.

Voor situatie tekening klik hier