[vc_row][vc_column][vc_column_text el_id=”kunstgras fundering sportveld” el_class=”kunstgras fundering sportveld”]

Kunstgras fundering sportveld

Voor de fundering van een kunstgras sportveld worden diverse benamingen gebruikt zoals onderbouw, fundering, sporttechnische laag en ook de Engelse term sub-base wordt vaak gebruikt.  Zie ook rechter opbouw plaatje, doorsnede en opbouw.

Sportinfrastructuur.nl  gebruikt (vanaf 1 januari 2023) voor een kunstgras fundering de termen: kunstgras fundatie en onderbouw. Het is dan logisch om vanuit uniformiteit deze termen aan te houden.

De belangrijke basis is:  een kunstgras sportveld moet een goede fundatie en onderbouw hebben die ervoor zorgt dat het veld vlak en stabiel en waterdoorlatend blijft ongeacht de kwaliteit van de ondergrond of de invloeden van het klimaat. In dit laatste geval gaat het vooral om snel afvoer van regenwater.  Een kunstgras fundatie / onderbouw met veel holle ruimten kan snel veel water bufferen dan een fundatie materiaal met minder holle ruimten. Water kunnen bufferen is wel handig bij een harde regenbui bij trainingen of wedstrijden. Water plassen op het kunstgrassportveld beïnvloeden het spel.  Zie ook onze kennis pagina’s over waterdoorlatenheid van kunstgrasvelden en wateroverlast kunstgras of gras sportveld.

Verschillende kunstgras fundatie en onderbouw materialen

In de loop van de jaren en door de doorontwikkeling van kunstgras fundering (en) en onderbouw en materiaal-technische normen zijn
veel verschillende bouw- en funderingsmaterialen toegepast. De opbouw is afhankelijk van het type sport (het doel) waarvoor het veld wordt gebruikt. Dit heeft voornamelijk te maken met de sporttechnische eisen die hieraan worden gesteld.

Een kunstgras sportveld fundering moet minimaal > 30 jaar meegaan en de fundering moet voldoen aan een aantal belangrijke eigenschappen,  deze zijn:

 • Stabiel (voor toepassing / gebruik, tijdens diverse sporttoepassingen en multifunctioneel gebruik) en tijdens onderhoud, wieldruk van onderhoud machine, geen sporen) behouden van vlakheid;
 • Geen zettingen of gevolgen tijdens of na vorst;
 • Waterdoorlatend / water afvoeren . (p.s. er zijn ook niet waterdoorlatende fundering systemen);
 • Betaalbaar;
 • Fundering materialen moeten (aantoonbaar) voldoen aan Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
 • Moet minimaal 30 jaar meegaan (vaak gehanteerd uitgangspunt);
 • Nieuw Duurzaam (circulair, lage LCA, MKI);
 • Nieuw (opslag water,  hitte bestrijding d.m.v. koelen veld, klimaat adaptatie problematiek)
 • Advies  Gebruik fundering materialen die eenvoudig circulair weer te gebruiken zijn. (lange termijn efficiënt, kosten) 

Kunstgras sportveld fundering handleiding  

Een kunstgras sportveld fundering wat voor officiële wedstrijden aangebracht wordt dient te voldoen aan Handleiding onderbouw buitensportaccommodaties van sportinfrastructuur.nl   Dit handdoek beschrijft de procedures voor het uitvoeren van metingen van een buitensport onderbouw in het laboratorium en de praktijk op basis van vastgestelde meetmethode en wijze rapportage.

Naast in het handboek beschreven procedures zijn de onderstaande voorschriften voor de onderbouw van toepassing:

 • Constructierichtlijnen;
 • Fundering voorschrift.

Er zijn 3 constructie normen die toegepast kunnen worden:

 • NOCNSF constr2 (constructiehoogte richtlijn)
 • NOCNSF constr3 (constructiehoogte bijzonder bepaald)
 • NOCNSF CCKVV2-9   voor specifiek Cruyff Courts
 • NOCNSF  Constr4   (renovatienorm kunstgras fundering kunstgrasveld)

De constructie normen zijn kunt u hier vinden sportinfrastructuur.nl  U moet dan wel een sportinfrastructuur account hebben.

Een kunstgras fundering of onderbouw is bijna altijd in combinatie met een drainage systeem.

De fundering is maatwerk per situatie (type bestaande grondslag en stabiliteit daarvan) grondwaterstand, en keuze type kunstgras met of zonder foam.  Ook de bestaande grondslag is daarin belangrijk zie dit sportinfrastructuur kennis document: Handvatten constructieopbouw buitensportaccommodatie

De kwaliteit van die afzonderlijke componenten én hun onderlinge samenhang zijn sterk bepalend voor de kwaliteit, het functioneren (stabiliteit en waterdoorlatendheid) en duurzaamheid (circulariteit) van het kunstgrassysteem.

Advies: Het is erg belangrijk om de juiste (duurzame) keuze te maken van type te gebruiken materialen.

Waterdoorlatendheid:  Meestal is bij kunstgras de waterdoorlatenheid van boven naar beneden. Dus de toplaag / kunstgras, met of zonder foam heeft de hoogte waterdoorlatendheid, dan sporttechnische laag en daarna zand onderbaan fundering. Dit is noodzakelijk omdat kunstgras na en tijdens een regenbui snel water moet afvoeren.

In extreme gevallen, bij een extreem zware neerslag is een kunstgrasveld ook niet (direct) te gebruiken. Dit gebeurd de laatste  jaren steeds vaker, door extreem weer.

Soorten fundering materialen kunstgras sportveld

Kunstgrasvelden worden deels op, en deels in de bodem aangelegd. De wet- en regelgeving over
bodembescherming is daarom zeer belangrijk. Het besluit bodemkwaliteit (Bbk) reguleert de toepassing van grond en bouwstoffen op of in de bodem. Het Bbk borgt de milieu verantwoorde toepassing van zowel primaire als secundaire
bouwstoffen en grond.

Meest gebruikt, in verschillende opbouw mogelijkheden en combinaties:

Dit schrijft Bodemplus of bouwstoffen kunstgrasvelden

Klik op de links.

Mogen bouwstoffen die vrijkomen bij de renovatie van een kunstgrasveld, zonder milieu hygiënische keuring hergebruikt worden?

Om sporttechnische eigenschappen te realiseren worden ook mengsels van rubbergranulaat met steenachtige materialen (bij. zand of lava) op en onder de kunstgrasvelden toegepast. Vallen dergelijke toepassingen onder het Besluit bodemkwaliteit?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]