Kunstgras sportvelden fundering

Fundering kunstgras sportveldVoor een kunstgras fundering worden diverse benamingen gebruikt zoals onderbouw, fundering, sporttechnische laag en ook de Engelse term sub-base wordt vaak gebruikt.  Zie ook rechter opbouw plaatje, doorsnede en opbouw.

De belangrijke basis is:  een kunstgrassportveld moet een fundering hebben die ervoor zorgt dat het veld vlak en stabiel blijft ongeacht de kwaliteit van de ondergrond of de invloeden van het klimaat.  In dat laatste geval gaat het vooral om snel afvoer van regenwater.  Een kunstgras fundering met veel holle ruimten kan snel veel water bufferen dan een fundering materiaal met minder holle ruimten. Dit is wel handig bij een harde regenbui bij trainingen of wedstrijden. Water of plassen op het kunstgrassportveld beïnvloeden het snel.  Zie ook onze kennis pagina waterdoorlatenheid van kunstgrasvelden klik op deze link.

In de loop van de jaren en door de doorontwikkeling van funderingen en materiaaltechnische normen zijn
veel verschillende bouw- en funderingsmaterialen toegepast. De opbouw is afhankelijk van het type sport (het doel) waarvoor het veld wordt gebruikt. Dit heeft voornamelijk te maken met de sporttechnische eisen die hieraan worden gesteld. Hockey vraagt een ander kunstgras sportveld (kleinere bal) dan een voetbalveld.

Een fundering moet minimaal > 30 jaar meegaan en de fundering moet voldoen aan een aantal belangrijk eigenschappen,  deze zijn:

 • Stabiel (voor toepassing / gebruik, tijdens diverse sporttoepassingen en multifunctioneel gebruik) en tijdens onderhoud, wieldruk van onderhoud machine, geen sporen) behouden van vlakheid;
 • Geen zettingen of gevolgen tijdens of na vorst;
 • Waterdoorlatend / water afvoeren . (p.s. er zijn ook niet waterdoorlatende fundering systemen);
 • Betaalbaar;
 • Fundering materialen moeten voldoen aan Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
 • Moet minimaal 30 jaar meegaan (vaak gehanteerd uitgangspunt);
 • Nieuw Duurzaam (circulair, lage LCA, MKI);
 • Nieuw (opslag water,  hitte bestrijding d.m.v. koelen veld, klimaat adaptatie problematiek)
 • Advies  Gebruik fundering materialen die eenvoudig her te gebruiken zijn. (lange termijn efficiënt) 

Kunstgras sportveld fundering normen 

Een kunstgrasveld en fundering wat voor officiële wedstrijden wordt aangebracht dient te voldoen aan een NOC&NSF constructie norm. Er zijn 3 constructie normen:

 • NOCNSF constr2 (constructiehoogte) versie 01-11-2005
 • NOCNSF constr2.1 (constructiehoogte afwijkende constructie) versie 01-04-2005
 • NOCNSF constr3 (constructiehoogte bijzonder bepaald) versie 22-06-2018

De constructie normen zijn kunt u hier vinden. https://sportvloeren.sport.nl/normen?normtypeid=2

De georganiseerde sport vindt deze normen noodzakelijk om de

functionaliteit, de kwaliteit en veiligheid van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland te borgen.

Kunstgras sportvelden worden opgebouwd uit meerdere funderingslagen. Elke laag heeft zijn eigen beschrijving (zie plaatje) Een toplaag, (kunstgras met eventueel performance infill), eventueel met een foamlaag of e-layer direct onder het kunstgras, de sporttechnische laag, en de fundering of onderbouw.

Een fundering onderbouw in bijna altijd in combinatie met een drainage systeem. Met keuze uit een samengesteld drainage systeem of afzonderlijke drainage buizen naar een watergang.

De fundering is maatwerk per situatie (type bestaande grondslag en stabiliteit daarvan) grondwaterstand, en keuze type kunstgras met of zonder foam.

De kwaliteit van die afzonderlijke componenten én hun onderlinge samenhang zijn sterk bepalend voor de kwaliteit, het functioneren (stabiliteit en waterdoorlatendheid) en duurzaamheid (circulariteit) van het kunstgrassysteem.

Advies: Het is erg belangrijk om de juiste (duurzame) keuze te maken van type te gebruiken materialen.

Waterdoorlatendheid:  Meestal is bij kunstgras de waterdoorlatenheid van boven naar beneden. Dus de toplaag / kunstgras, met of zonder foam heeft de hoogte waterdoorlatendheid, dan sporttechnische laag en daarna zand onderbaan fundering. Dit is noodzakelijk omdat kunstgras na een regenbui snel water moet afvoeren en de gebruiker ook tijdens gebruik kan sporten. In extreme gevallen, bij een erg hoge neerslag is een kunstgrasveld ook niet (direct) te gebruiken. Dit gebeurd de laatste  jaren steeds vaker, door extreem weer.

Soorten fundering materialen kunstgras sportveld

Kunstgrasvelden worden deels op, en deels in de bodem aangelegd. De wet- en regelgeving over
bodembescherming is daarom zeer belangrijk. Het besluit bodemkwaliteit (Bbk) reguleert de toepassing van grond en bouwstoffen op of in de bodem. Het Bbk borgt de milieu verantwoorde toepassing van zowel primaire als secundaire
bouwstoffen en grond.

Meest gebruikt, in verschillende opbouw mogelijkheden en combinatie.

Dit schrijft Bodemplus of bouwstoffen kunstgrasvelden

Klik op de links.

Mogen bouwstoffen die vrijkomen bij de renovatie van een kunstgrasveld, zonder milieuhygiënische keuring hergebruikt worden?

Om sporttechnische eigenschappen te realiseren worden ook mengsels van rubbergranulaat met steenachtige materialen (bij. zand of lava) op en onder de kunstgrasvelden toegepast. Vallen dergelijke toepassingen onder het Besluit bodemkwaliteit?

Leave a Comment

Your email address will not be published.