Natuurgras sportveld belijnen gebruik geen gif of andere toeslag materialen.

Deze kennis pagina gaat over het belijnen van natuur gras sportvelden maar dan zonder gebruik van (vervuilende) toeslag vloeistoffen.

We zien het nog te vaak in natuurgrasvelden,  een sportveld markering  wat bestaat uit een gleuf.  Deze gleuf ontstaat door toeslag middelen in de belijningsverf, waardoor gras minder snel groei of zelf dood gaat.  Hierdoor ontstaat vaak een sleuf.  Dit is dan de veldmarkering, belijning, of afbakening.  Hierdoor hoef je minder vaak belijning aan te brengen. Dit vanuit oogpunt makkelijker, belijning langer zichtbaar, geld, tijd en minder gebruik van (steeds minder beschikbaar) vrijwilligers (manuren).

Belijnen kan ook zonder toeslagproducten

Vanuit duurzaamheid, logica en zorgplicht is het NIET logisch om toeslagmaterialen in belijningsverf  te stoppen met als gevolg sleuven als veldmarkering.  Dit is volgens www.sportveld.nl niet de juiste werkwijze.  We gaan niet benoemen wat er allemaal in belijningsverf  toegevoegd wordt (incl. bijtende stoffen en huis, tuin en keuken middelen). Dit om mensen niet op verkeerde ideeën te brengen.

belijning natuurgras gebruik geen gif
Slecht voorbeeld belijning natuurgras gebruik geen gif

Gebruik geen toeslag producten in belijning of marking verf om drie redenen:

  • Voorkom sleuven en dus vlakheid van het speelveld.
  • Vervuiling van een schone grond en bodemleven (vaak achtergrond waarde) met alle bijbehorende gevolgen ook micro-organismen.
  • Voorkom bredere veld afbakening, markering of belijning dan maximaal 0,12 cm.

Wat als sportveld.nl adviseren om geen toeslag materialen in belijningsverf te stoppen.

Sportveld belijning, maar geen gleuven

De KNVB zegt dit over veldmarkering die bestaat uit sleuven en gezondheid en milieuvriendelijkheid bij het belijnen van sportvelden.  (bron KNVB hoofdstuk 3 belijnen)

Het speelveld moet, conform de plattegrond (zie bijlage achterin deze brochure), gemarkeerd zijn met duidelijke
lijnen, dus niet door gleuven. De lijnen zelf behoren tot de gebieden die ze begrenzen.  

Gezondheid sportveld belijning

Het is niet toegestaan bijtende, irriterende of andere voor de gezondheid niet wenselijke materialen te gebruiken. Evenmin
toegestaan is het inbranden van de belijning met een gif of een ander scherp middel, waardoor geulen ontstaan en de
grasmat onnodig schade ondervindt. Beter is het gebruik van vervangende middelen die de groei van het gras remmen en
een langer houdbare lijn opleveren.

Milieuvriendelijk sportveld belijning

De KNVB adviseert het gebruik van milieuvriendelijke materialen. Een in dat opzicht geschikte mogelijkheid is het
aanbrengen van zogenaamde verklikpunten. Er zijn simpele pluimpjes van kunstgras verkrijgbaar – en toegestaan – die
belangrijke punten in het veld kunnen markeren. Bijkomend voordeel is dat het niet nodig is de lijnen steeds opnieuw uit te
zetten. 

Bovenstaande KNVB  adviezen  / eisen zijn gewoon logisch.