[vc_row][vc_column][vc_column_text el_id=”kooimodel doel goal p model voetbaldoel” el_class=”wat is een p model doel of kooi model voetbaldoel”][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Voetbal doelen 11 tegen 11, pupillen doel

voetbaldoel voetbalveld

Er zijn vele soorten voetbal doelen en bijbehorende termen behorende bij een voetbaldoel.  Met deze kennis pagina vertellen wij u alles over voetbal doelen van A t/m Z.

In Nederland staan zeker 20.000 voetbal doelen.  Elk wedstrijdveld heeft minimaal 2 vaste doelen en bijna altijd een aantal  losse verplaatsbare trainingsdoelen. Een 11 tegen 11 wedstrijddoel is overal in de wereld 7,32 x 2,44 meter of  8 Yards x 8 feet.

Er zijn 3 maten KNVB wedstrijd voetbaldoelen:

 •  Senioren 11 tegen 11 wedstrijden: groot doel:  7,32 meter breed, 2,44 meter hoog en 1,50 meter diep (7,32m x 2,44m x 1,50m);
 • Pupillen / jeugd  wedstrijden 8 t/m 12 jaar:  doel: 5 meter breed, 2 meter hoog en 1,50 meter diep (5m x 2m x 1,5m);
 • Pupillen wedstrijden: onder 6 t/m 7: Klein doel: 3 meter breed, 1 meter hoog en 0,80 meter diep (3m x 1m x 0,80m).

Maatvoering van  voetbal doelen per categorie (Nederland)

Categorie Type Breedte Hoogte
Jeugd 6 jaar 3:1 doel 3 meter* 1 meter*
Jeugd 7 jaar 3:1 doel 3 meter* 1 meter*
Jeugd 8 jaar pupillendoel 5 meter* 2 meter*
Jeugd 9 jaar pupillendoel 5 meter* 2 meter*
Jeugd 10 jaar pupillendoel 5 meter* 2 meter*
Jeugd 11 jaar pupillendoel 5 meter* 2 meter*
jeugd 12 jaar pupillendoel 5 meter* 2 meter*
> dan 13 jaar voetbaldoel 7,32 meter* 2,44 meter*
Senioren 11 tegen 11 voetbaldoel 7,32 meter* 2,44 meter*

* Dit zijn binnenwerkse maten, dus binnenzijde paal tot binnenzijde paal.   (dus excl. de doelpaal)

Waarom die vreemde maatvoering bij een 11 tegen 11 voetbaldoel, 7,32 m lang en 2,44 m hoog. Waarom geen afgeronde getallen.  Hierbij (kort) uitleg: Voetbal is ontstaan in Engeland. In 1863 werden in Engeland de eerste maatvoering wetten van het voetbal opgesteld. Dus ook de detail maatvoering van het veld zoals: doelgebieden & strafschopgebied en midden cirkel, strafschop cirkelboog maar ook het doel. Omdat de maatvoering “”oorspronkelijk”” zijn opgesteld in Engeland zijn alle afmetingen in Britse lengtematen, dus in yards. Yards zijn weer vertaald naar meter en incl. afronding naar cm. Dat verklaart in elk geval waarom een doel geen rond getal maar 8 yards = 7,32 meter breed en 8 feet = 2,44 meter hoog.  (binnenzijde paal tot paal) De 8 yards en 8 feet vonden de maatvoering bedenkers in 1863 de juiste afstand voor een doel.

 

Sporten zoals bij voetbal wordt de eindscore uitgedrukt in doelpunten of gemaakte goals.  Aan het eind van het spel, wanneer er geen speeltijd meer is, is de ploeg met de meeste doelpunten de winnaar. Bij een goal of een doelpunt, moet de bal volledig over de doellijn.  (tussen de doelpalen en de dwarsbalk of lat)  Een doelnet wordt gebruikt om de bal op te vangen.

Elk 11 tegen 11 voetbal wedstrijdveld heeft altijd twee vaste 7,32 x 2,44 meter doelen.

Er zijn twee soorten vaste 7,32 x 2,44 voetbal doelen:

p model voetbaldoel
P-model voetbaldoel, zie je de letter P.
 • Kooidoelen
 • P-model doelen.

Wat is een P model voetbal doel

Het p model voetbaldoel is het meest gebruikte voetbaldoel op de Nederlandse velden. De geschoorde P-beugel achter de kruising zorgt ervoor dat het net altijd op de juiste manier in het doel hangt. Deze beugel samen met de doelpaal lijkt op de letter P.

Wat is een kooimodel voetbal doel

Kooimodel voetbaldoel zie je de kooi
Kooimodel voetbaldoel zie je de kooi, geen p.

Het kooimodel voetbaldoel is een doel zonder de P beugel aan de doelpaal. Het doelnet is opgespannen met twee stanstangen/palen achter het doel doel. Het is daardoor een soort kooi.  Vooral op hoofvelden gebruikt men vaak een kooimodel voetbal doel.  Ook bij betaald voetbal in stadion velden zijn kooimodel voetbaldoelen de standaard.   Indien de bal in de kruising komt slaat de bal minder snel tegen het net.

 

 

Tijdens officiële KNVB  wedstrijden mogen losse trainingsdoelen niet binnen de verplichte 4,0 m  vrije veld uitloopruimte staan.

KNVB eisen voor  senioren (11 tegen 11) wedstrijddoel

Zie de KNVB kwaliteitsnormen voetbalaccommodaties, doelen hoofdstuk 5.  Klik op deze link, KNVB kwaliteitsnormen voetbalaccommodaties

 • De doelen dienen in het lood op de daarvoor aangegeven plaatsen te worden aangebracht;
 • De binnenwerkse maten van het voetbaldoel zijn 7,32 x 2,44 x 1,50 m;
 • Doelpalen en -lat behoren dezelfde breedte te hebben en wel tussen 10 en 12 cm;
 • De doellijn is even breed als de doelpaal en -lat;
 • De doelen moeten zijn voorzien van doelnetten;
 • De doelpalen en -lat moeten helder wit zijn (RAL 9010);
 • Doelen moeten zijn verankerd in de grond;
 • Het gebruik van verplaatsbare doelen is niet toegestaan;
 • Doelpalen en -lat moeten zijn gemaakt van hout, metaal
  of ander goedgekeurd materiaal. Zij mogen vierkant,
  rechthoekig, rond of ovaal zijn.
 • Op doelpalen, -lat en -netten mogen geen reclameuitingen, emblemen of (club)logo’s staan.
 • De doelen moeten voldoen aan de norm NEN-EN 748.
 • Eventuele spanstangen voor het ‘opspannen’ van netten, moeten minimaal 2,00 m. uit de doellijn staan, in één lijn met  de doelpaal. Op een afstand van 3,50 m. uit de doellijn mogen de spanpalen worden geplaatst op 0,50 m. uit de lijn met de doelpaal.

  pupillendoel met vaste wieltjes
  Voetbal Pupillendoel met vaste wieltjes

Verplaatsbare training pupillen doelen en kunstgras

Op kunstgrasvelden worden vaak diverse soorten en afmetingen verplaatsbare voetbaldoelen gebruikt. Wij als sportveld.nl adviseren bij verplaatsbare doelen altijd doelen te gebruiken met vaste wieltjes.  Dit om beschadigen aan het kunstgras door het verschuiven en het verplaatsen van doelen te voorkomen.  Ook vanuit ARBO oogpunt een verstandig keuze, doelen met vaste wieltjes zijn een stuk eenvoudiger en lichter te verplaatsen. Nog een voordeel van vaste wieltjes is dat een verplaatsbaar pupillen doel met 1 vrijwilliger te verplaatsen is, anders zijn vaak twee vrijwilligers nodig.

Maatvoering pupillen voetbalvelden nieuw KNVB

De KNVB introduceert vanaf het seizoen 2017/’18 nieuwe pupillen wedstrijdvormen. Deze nieuwe vormen sluiten volgens de KNVB beter aan bij de ontwikkeling en het spelplezier van voetballende jongens en meiden, op alle niveaus. De nieuwe wedstrijdvormen en de bijbehorende nieuwe spelregels zullen gefaseerd over twee seizoenen worden ingevoerd. Vanaf het seizoen 2017/’18 start de KNVB met het invoeren van de nieuwe wedstrijdvorm 6 tegen 6 voor pupillen onder 8 en onder 9 jaar. Daarnaast adviseert de KNVB om de allerjongste beginnende voetballertjes de 2 tegen 2 wedstrijdvorm en pupillen onder 7 de 4 tegen 4 wedstrijdvorm te gaan spelen

Doel KNVB voorschriften 8 tegen 8 / 7 tegen 7 / 6 tegen 6

pupillen doel voetbal verplaatsbaar
Pupillen 5 x 2 meter doel verplaatsbaar
 • De binnenwerkse maten van het voetbaldoel zijn 5,00 x 2,00 x 1,50 m.
 • Doelpalen en -lat behoren dezelfde breedte te hebben en wel tussen 6 en 12 cm.
 • De doelen moeten zijn voorzien van doelnetten.
 • De doelpalen en -lat moeten helder wit zijn dan wel een aluminiumkleur hebben.
 • Verplaatsbare doelen moeten een duidelijke verankering hebben op tenminste drie punten.
 • De doelen moeten voldoen aan de norm NEN-EN 748.

Doelen afwijkende kleuren en deuken

Aluminiumkleurige doelen (paal en lat) zijn niet geoorloofd bij het 11 tegen 11-voetbal. Het is evenmin toegestaan de onderzijde van de palen van een andere kleur verf te voorzien. Kleine deuken in een doelpaal zijn niet direct bezwaarlijk, mits geen scherpe randen of open kanten zijn ontstaan. Deuken Bij deuken dieper dan 2 cm. of openingen in de doelpaal is vervanging verplicht.

Open nethaken

In de Europese norm
NEN-EN 748 staat aangegeven dat open nethaken geen aanbeveling verdienen. Dit vanwege het risico dat er kleding of lichaamsdelen achter kunnen blijven haken. De KNVB onderschrijft deze norm.

Algemeen doel advies

Zogenaamde P-doelen of doelen met een andere vorm van netbevestiging, zoals spanstangen, zijn toegestaan
mits deze blijvend in het lood zijn gesteld. P-doelen hebben als voordeel dat de vereniging er gemakkelijker kan maaien wanneer het net is opgeklapt. Een nadeel is dat P-doelen vaak achteroverhangen en uit het lood komen te staan. Een voldoende diepe bodemverankering is dus belangrijk. Een zwak punt blijkt nogal eens de hoekconstructie te zijn. Gelaste hoekconstructies bieden doorgaans meer stevigheid.

Doelhoogte  2,44 m

Het is verstandig om de doelhoogte instelbaar te laten zijn. Gebleken is dat het ‘uitvullen’ van de doelgebieden tot
ophoging leidt, zodat de doelhoogte na enige tijd niet meer correct is. In de Spelregels staan geen toleranties ten aanzien van deze hoogte aangegeven. De KNVB gaat ervan uit dat de vereniging de doelhoogte in ieder geval aan het begin van het seizoen opmeet en zo nodig aanpast.

Doel verbindingen

Hoekverbindingen moeten zodanig zijn geconstrueerd dat doelpaal en doellat één geheel vormen, zonder
scherpe uitsteeksels. Bouten, moeren, nethaken en verstevigingstukken moeten zo nodig worden weggewerkt.
Breng ondersteunende beugels zodanig aan, dat deze niet leiden tot verandering van het doelvlak en dat de bal
daardoorheen niet het doel weer kan verlaten. De kokers waarin de doelen staan, moeten voldoende diep zijn en mogen niet boven het maaiveld uitsteken. Verplaatsbare doelen De Spelregels sluiten het gebruik van verplaatsbare doelen niet uit. De International Board geeft wel aan dat deze doelen deugdelijk in de grond moeten worden verankerd. De KNVB heeft echter besloten deze regel niet over te nemen en het gebruik van verplaatsbare doelen in beginsel te verbieden voor het 11 tegen 11-voetbal. Voor een aantal gebruikssituaties geldt een uitzondering:
Tijdelijk gebruik In bepaalde, tijdelijke situaties, zoals bij renovatie van een veld, kan het gedurende korte tijd nodig zijn gebruik te maken van verplaatsbare doelen. Verankering of verzwaring is in dit soort situaties altijd verplicht.

Verankering verplaatsbare doelen

Breng bij gebruik van verplaatsbare doelen een verankering aan op tenminste twee punten; het best aan de buitenzijde van het grondvlak. De scheidsrechter of spelleider moet toezien op een deugdelijk aangebrachte verankering die geen gevaar oplevert. Er zijn ook doelen waarvan het bodemraam te verzwaren is met vaste of afneembare gewichten. Dit is een goed alternatief, mits de vereniging de verzwaring consequent
aanbrengt en erop toeziet dat het verzwaarde deel op de grond ligt.

Verplaatsbare doelen tips

Maak verplaatsbare doelen die niet in gebruik zijn, buiten de uitlopen met een ketting en stevig slot vast aan elkaar, aan de omrastering of aan een gebouw. Zo kan niemand deze zonder toezicht verplaatsen of als speeltoestel gebruiken. Volg eenzelfde handelswijze bij verplaatsbare doelen van de trainingsvelden.

Nog een advies: verplaats de doelen in plaats van te slepen. Dit kan het best onder toezicht en met minimaal vier personen. Verslepen tast namelijk vaak de hoekverbinding aan. Het gebruik van verplaatsbare doelen met gelaste hoekverbindingen verdient dan ook de voorkeur. Voor het verplaatsen zijn ook speciale karretjes verkrijgbaar. Let er bij aankoop op dat de doelen voldoende grondvlak hebben in relatie tot het opstaande doelvlak. De NEN-EN norm beveelt 2,00 m. aan. Verplaatsbare doelen dienen op een voldoende vlakke en stabiele ondergrond te worden geplaatst. Het gebruik van verplaatsbare (pupillen)doelen met scharnierende zijsteunen, is verboden.

Inklapbare doelen

Een bijzondere variant van verplaatsbare doelen zijn de inklapbare doelen. Het doelframe is voorzien van een (dubbel) scharnierende constructie, die het mogelijk maakt het doel in zijn geheel tegen de afrastering te schuiven en zo de uitloop vrij van obstakels te houden. Dit type doelen is veel in gebruik bij kunstgrasvelden, omdat het hierop lastig is de verplaatsbare doelen goed te verankeren. Een nadeel bij de inklapbare doelen is dat deze altijd op dezelfde positie staan, waardoor de natuurgras-/kunstgrasmat op deze plek (doelgebied) harder slijt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]