Hoe groot is een tennis baan:  tennis baan belijning en maatvoering enkel en dubbel

Enkele tennisbaan: lengte 23,77 m (78 feet*) en een breedte van 8,23 m (27 feet),

Dubbele tennisbaan: lengte 23.77 en een breedte van 10,97 m (36 feet) Uitloop vanaf baseline/achterlijn: 6,40 m Minimale zijuitloop: 3,66 m ( 12 feet) Minimale ruimte tussen twee velden (tot belijning) Bij twee velden tegen elkaar, minimale uitloop tussen de tennisbanen breedte 5 m (buitenlijn dubbelspel) *(feet = 0,3048 m)

Waarom de term tennisbaan en geen tennisveld

De term “tennisbaan” wordt vaak gebruikt omdat tennis meestal wordt gespeeld op een speciaal aangelegd oppervlak dat is omringd door lijnen die het speelveld definiëren. Het gebruik van “baan” benadrukt het gestructureerde en afgebakende karakter van het speelgebied voor tennis, in tegenstelling tot een open veld.    (leuk kennis weetje)

Tennisnet maat

Het tennisveld is in het midden in 2 verdeeld door een tennisnet die via een kabel aan 2 tennis netpalen is opgehangen. De hoogte van een tennisnet is 1,07 m (3,5 feet) aan de tennis netpalen en 0,91 m (3 feet) in het midden.

Het tennisnet wordt in het midden naar beneden getrokken via een tennis middenband, die in de grond verankerd is via een grondanker. Het tennisnet moet zodanig opgehangen zijn dat het volledig de vrije ruimte tussen de 2 tennis netpalen opvult.

Het tennisnet dient fijnmazig te zijn zodat de tennisbal er niet doorheen kan tijdens het tennissen. Voor dubbele tennisvelden moeten beide tennis netpalen 0,91 m (3 feet) langs de weerszijden buiten het dubbelveld staan. Voor enkelspelen waarbij een enkelspelnet wordt gebruikt, dienen de netpalen langs de weerszijden 0,91 m (3 feet) buiten het enkelspelveld staan. Indien een tennisnet voor dubbelspel wordt gebruikt, dient het tennisnet op een hoogte van 1,07 m (3,5 feet) langs weerszijden te worden ondersteund door twee enkelspelpaaltjes, die 0,91 m (3 feet) buiten het enkelspelveld moeten staan.

De diameter van respectievelijk een tennis netpaal en een enkelspelpaaltje mogen niet groter zijn dan 15,0 cm resp. 7,5 cm en mogen beiden niet meer dan 2,5 cm boven het bovenste gedeelte van de tennis netrand uitsteken.

Belijning tennis

De achterste lijn aan elke kant van het tennisveld heet de baseline of de achterlijn. De lijnen aan de zijkanten heten de zijlijnen.

Op elke speelhelft ligt de servicelijn evenwijdig aan het tennisnet en deze situeert zich tussen de 2 zijlijnen van het enkelspel. De servicelijn ligt op 6,40 m (21 feet) van het tennisnet. Langs weerszijden van het tennisnet moet de oppervlakte tussen de service- of opslaglijn en het tennisnet door het midden van de opslaglijn in twee gelijke delen worden verdeeld. Zo ontstaan de servicevakken.

De baseline wordt in tweeën verdeeld door een middenmerk van 10 cm (4 duim) dat binnen het speelveld en evenwijdig aan de zijlijnen voor het enkelspel wordt getrokken. Het midden van de opslaglijn en het middenmerk moeten 5,0 cm (= 2 duim) breed zijn. De andere lijnen van het tennisveld moeten tussen 2,5 (1 duim) en 5,0 cm (2 duim) breed zijn. De baseline mag niet breder zijn dan 10 cm (4 duim). Alle lijnen van de tennisbaan dienen dezelfde kleur te hebben, en duidelijk contrasteren met het speeloppervlak.