[vc_row][vc_column][vc_column_text el_id=”Weegbree onkruid bestrijden gras sportveld” el_class=”Grote weegbree”]

Sportveld definities en betekenissen

ITM = Integrated Turf Management.  Dit is geïntegreerd Sportgrasbeheer (ITM) ligt de focus op de structurele kwaliteit van het grasveld, zowel vanuit het oogpunt van de gebruiker als vanuit het beheer. Een gestructureerde en cyclische aanpak, regelmatige monitoring en de betrokkenheid van alle stakeholders minimaliseert de noodzaak voor gewasbeschermingsmiddelen, verhoogt de kwaliteit van de grasmat en verlaagt de onderhoudskosten.  meer lezen klik hier

IPM = Integrated Pest Management (IPM) Een planmatige aanpak om schade door ziekten, plagen en onkruiden onder een bepaald niveau te houden door middel van een integrale aanpak met zo gering mogelijke schade voor mens, dier, natuur en milieu.

Energierestitutie = is de veerkracht/elasticiteit van het veld. Hoe hoger de veerkracht, hoe hoger de energierestitutie en hoe lager de veerkracht hoe lager de energierestitutie.  Een middenweg tussen ER, torsie, en SO is belangrijk om een optimaal bespeelbaarheid en zekerheid te garanderen. De energierestitutie van een kunstgrasveld beïnvloedt het
prestatievermogen van de sporter. Des te zachter de ondergrond des te groter is het energieverlies. De energierestitutie meten we met de triple A is (Advanced Artificial Athlete)  De energierestitutie (de energie die hij teruggeeft, uitgedrukt in procenten)

Schokabsorptie = De mate waarin een veld in staat is een klap op de vangen.

Verticale deformatie:  De mate waarin het veld ingedrukt wordt bij het verwerken van die klap

Balstuit:  de sluit hoogte van een bal op een sportondergrond vanaf een vaste hoogte.  (onder hoek en verticaal)

Beluchten gras =  beluchten van een gras sportveld is een bewerking om de luchthuishouding (faseverdeling) in de bodem te veranderen of verbeteren.

Polymerische infill-systemen: Een kunstgras sportvloer / systeem met infill bestaande uit niet-biologisch afbreekbare polymeren (polymeer volgens ECHA-definitie)

Biologisch afbreekbare infill-systemen: Een kunstgras sportvloer / systeem met infill bestaande uit biologisch afbreekbare polymeren (polymeer volgens ECHA-definitie) zonder niet-biologisch afbreekbare polymeren.

Natuurlijke infill-systemen: Een kunstgras sportvloer / systeem met infill bestaande uit niet-chemisch gemodificeerde infill van natuurlijk organisch materiaal zonder polymeren of biologisch afbreekbare infill.

Minerale infill-systemen: Een kunstgras sportvloer / systeem met infill bestaande uit enkel mineralen. Zie deze site

Nonfill-systemen: Een kunstgras sportvloer / systeem zonder enige vorm van infill-materialen. . Zie deze site

Vertidrainen = vertdrainen  is een methode van het beluchten van een sportveld.  De vertidrain is een merknaam van een  beluchtingsmachine.

Vertidrainde = werkwoord  vertdrainen  is een methode van het beluchten van een sportveld.  De vertidrain is een merknaam van een  beluchtingsmachine.

Gevertidraind = verleden tijd werkwoord voor vertdrainen  is een methode van het beluchten van een sportveld.  De vertidrain is een merknaam van een  beluchtingsmachine.

Verdichte toplaag = Bij het sporten verdicht de toplaag (bovenste 10 cm) van een gras sportveld. Hoe meer gebruik hoe hoger de verdichting. (dit is ook afhankelijk van type grond / granulaire samenstelling)

Prikken gras = andere woord voor vertdrainen is een methode van het beluchten van een sportveld.  De vertidrain is een merknaam van een  beluchtingsmachine.

Prikrollen  = (een rol met messen, vaak achter trekvoertuig zoals een trekker) is een preventieve maatregel tijdens het groeiseizoen. Het doel is: gras prikrollen zodat de bodembeluchting van de zodelaag verbetert en zorgt voor een extra groeistimulans voor uitlopervormende grassen (zoals veldbeemdgras) door het doorsnijden van de wortelstokken.

Diepbeluchten =  lucht aanbrengen dieper dan 0,20 cm,  Oudere velden hebben een sterke verdichting in de
laag direct onder de zode door slechte grasgroei of wateroverlast.

Diepbeluchtingsschudfrees =  Deze machine brengt ronddraaiende messen in de grond, zodanig dat de grondkolom die tussen de messen ligt (circa 20 cm), wordt losgewrikt. De messen maken sleuven tot een diepte van 40 tot 50 cm. Deze machine doet vooral dienst bij hardnekkige problemen met wateroverlast veroorzaakt door diepere verdichte lagen.

Verticuteren = Met verticuteren worden kort wortelende grassen en onkruiden en onverteerd dood organisch materiaal uit de grasmat verwijderd.   (zie ook wieteggen)

Wieteggen = Met wieteggen worden kort wortelende grassen en onkruiden en onverteerd dood organisch materiaal uit de grasmat verwijderd.   (zie ook Verticuteren)

Recyclingdresser = een recyclingdresser brengt grond uit de toplaag naar de oppervlakte en belucht in dezelfde werkgang de toplaag

Dressen =   (een sportveld onderhoud maatregel) een dun laagje grond of zand of verschaling zand aanbrengen met als doel om beschadigingen en oneffenheden in de grasmat weg te nemen. Dit vaak voorafgaand aan het doorzaaien.  Eventueel in combinatie met slepen.

Slepen = (een sportveld onderhoud maatregel) Doel om de de vlakheid van het sportveld in stand te houden. Slepen is met een sleepraam /bodemraam/mat of borstel de losse grond op het sportveld te verdelen. (grond verdelen waar het vandaan is gekomen) dit om de vlakheid te behouden.  Ook wordt er gesleept om worm hoopjes te verdelen.

Bezanden = (een sportveld onderhoud maatregel) Het oppervlakkig aanbrengen van humusarm, leemarm grof zand (verschaling of M3e zand) op de gras toplaag. Het heeft als doel: de toplaag in samenstelling te verbeteren, ofwel de toplaag te verschalen. En schrale toplaag verdicht minder snel dan een rijke toplaag, en soms als doel verbetering waterdoorlatendheid van de toplaag.  Met gebruikt het bezanden ook soms als dressen. (zie dressen)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]