[vc_row][vc_column][vc_column_text el_id=”Weegbree onkruid bestrijden gras sportveld” el_class=”Grote weegbree”]

Waarom is de pH of zuurgraad belangrijk voor gras

De juiste zuurgraad of pH is erg belangrijk voor de groei van gras sportveld. Dit om twee redenen:

 • De pH van grond bepaalt het vermogen van een voedingsstof om opgenomen te worden door gras.
 • De Ph is belangrijk voor het activiteit van bodemleven zoals bacteriën, schimmels, diverse wormen.

Conclusie:  de pH is van invloed op verschillende chemische en biologische processen in de bodem. Verschillende grassoorten en ook bodem organismen hebben een eigen eisenpakket voor een bepaalde zuurgraad van de grond.

De zuurgraad van grond (maar ook water) wordt gemeten als Ph waarde.  Formeel schrijf je pH met kleine p en grote H.  De p komt van de wiskundige betekenis van het woord ‘potentie’ (macht; het aantal malen dat iets aanwezig is) en de H is het scheikundige symbool voor waterstof dat verbindingen met andere stoffen (bijv. zuren) aangaat.   De zuurgraad is een maat voor de concentratie aan vrije waterstofionen (H+) in (bodem)vocht.  Hoe meer van deze ionen zich in de bodem bevinden, hoe zuurder (lagere pH) deze bodem is.  Hoe minder deze ionen in de bodem bevinden, hoe minder zuur de bodem is. (hogere pH)

De  pH-schaal loopt van pH 1 t/m pH 14. De neutrale waarde voor de pH is 7. Een pH lager dan 7 noemt men zuur, de neutrale zuurtegraad is dus 7.  Een waarde boven pH 7 is dus basisch of alkalisch.   pH 1 is ontzettend, bijtend zuur, pH 7 is neutraal (niet zuur, niet kalkrijk) en boven pH 7 (t/m pH 14) wordt alles steeds kalkrijker. Dus hoe hoger het getal hoe minder zuur.  Een te zure bodem (dus lage pH) is niet goed voor de plantengroei en bodemorganisme.  In de grond varieert de zuurgraad van ca. 4 tot ca. pH van 8.  Hoe lager de Ph-waarde, hoe zuurder de grond.  De pH is een logaritmische waarde: als iets 10 x zuurder is (10 maal meer vrije waterstofionen), wordt het pH-getal één eenheid lager.

Jaarlijks wordt de pH van de bodem door allerlei invloeden bijna overal lager. Die verlaging bedraagt tussen de pH 0,2 en pH 0,3. De oorzaak daarvan ligt o.a. in het verteringsproces van afgestorven organisch materiaal, de opname van voeding uit dat omgezette materiaal door planten, en door afbraak van minerale stoffen onder invloed van het weer

Voor een sportveld geldt als ideaal een 4,5 tot 5.5 bij de pH-KCl meetmethode en 5,5 tot 6,5 bij de pH-H2O methode.

Is de pH lager dan 5 is een bemesting met kalk aan te raden. Omdat kalk langzaam de grond indringt, wordt per jaar een maximale bemesting van ongeveer 500 kg dolokal (250 kg zuurbindende waarde) per ha aangehouden. Is meer kalk nodig dan moet dit over een aantal jaren worden verdeeld.  Dolokal is een kalkmeststof met 5 % magnesium.

Voordelen van kalk (bij gras sportveld)
 • Verlaagt de zuurgraad, verhoogt de pH.
 • Bindt de fijne deeltjes aan grotere deeltjes en bevordert de beluchting van de grond.
 • Helpt vocht en plantaardig voedsel op te slaan in zandgrond.
 • Compenseert de toevoeging van (zure) meststoffen.
 • Het kalkgehalte van de grond heeft soms invloed op bladkleur.
 • Voorziet de beschikbare plantenvoeding van calcium.
 • Zorgt voor stikstof door de micro-organismen te stimuleren die helpen de organische stoffen af te breken.
 • Verhoogt de populatie regenwormen.
 • Beschermt tegen sommige ziektes.
 • Voorkomen mos. (bij veel sportvelden niet vaak van toepassing)

Een zeer hoge pH (pH-KCl > 7,5) is te beïnvloeden door zuurwerkende meststoffen; deze bevatten ammoniumnitraat,
ammoniumsulfaat of ureum.

Hoeveel kalk moet u toevoegen?
Hoeveel u moet aanbrengen hangt af van de structuur (deeltjesgrootte) van de grond. Zandgrond heeft bijv. minder kalk nodig voor een gelijkwaardige pH-verandering dan zware klei, maar houdt de pH niet zo lang vast in vergelijking met zware klei.

Ph waarom belangrijk voor activiteit bodemleven gras sportvelden

De samenstelling en de activiteit van het bodemleven wordt beïnvloed door de pH van de bodem. Bij een bodem met pH lager dan 5,5 overheersen schimmels, bij een neutrale en basische bodem zijn de bacteriën dominant. Structuurbevorderende bodemorganismen als regenwormen en duizendpoten hebben  een neutrale of basische leefomgeving nodig hebben, terwijl mijten en springstaarten ook goed kunnen overleven in zure gronden.

Minirealisatie van organische stof  gras sportvelden

De minirealisatie van organische stof verloopt sneller bij een neutrale en hoge pH. Ook de nitrificatie van de daarbij vrijkomende ammonium (NH4+) naar nitraat (NO3-) verloopt sneller bij een neutrale of basische zuurgraad. Bij een pH lager dan 6 neemt de nitrificatie af, en in landbouwgronden met pH lager dan 4,5 treedt nauwelijks nog nitrificatie op.  (bron)

Hoe kunt U de juiste pH van grond (gras sportveld) bepalen.

Er zijn drie verschillende meetmethoden om de zuurgraad van grond vast te stellen.

 • pH-KCl  meetmethode
 • pH-H2O methode. pH-KCI staat voor pH kaliumchloride.
 • pH CaCl2 methode

Dit feit is nodig om om “”het resultaat”” met de juiste streefwaarde te vergelijken.  De pH gemeten in KCl  is een
betere referentie voor de pH dan de in water gemeten waarden. Afhankelijk van o.a. de grondsoort kan de pH-H2O. 0,3 tot wel 1,1 eenheid hoger zijn dan de pHKCl of  pH-CaCl2 van hetzelfde grondmonster.    De pH KCI en de pH Cacl2 methode worden vaak gebruikt voor bemestingsonderzoek.

 

Wat is pH-kaliumchloride (KCl) meetmethode  (alleen in laboratorium)

De pH-kaliumchloride wordt gemeten door een oplossing van kaliumchloride aan de grond toe te voegen. Deze pH-kaliumchloride maakt de H+ ionen die aan de klei- en humusdeeltjes zitten wel los.

Wat is pH-H2O metmethode

De pH-water wordt gemeten door water aan de grond toe te voegen. Met deze pH-water meten we de vrije H+ ionen, maar niet de H+ ionen, die gebonden zijn aan de klei- en humusdeeltjes.

Zuurgraad of PH vaststellen:

 • Je laat een bodemstaal nemen en je laat het controleren door een erkende instantie, in combinatie met een bemestingsonderzoek of granulair samenstelling bodemonderzoek. Vaak pH-KCl methode.
 • Je koopt zelf pH strips en je controleert je bodem zelf.  Je hebt hiervoor wel gedemineraliseerd water nodig.
 • Diverse PH bodem onderzoeken. (te koop bij diverse bedrijven)

Voorbeelden pH 14,0 tot pH 0,0

 • pH 14: natronloog (1 mol/liter)
 • pH 13: natronloog of kaliloog (0,1 mol/liter)
 • pH 12: ovenreiniger
 • pH 11,5: huishoud ammonia (verdunde ammonia)
 • pH 10,5: zeepsop
 • pH 9,5: bleekwater
 • pH 8,5: zeewater, darmsap (iets verhoogde pH door gal)
 • pH 7,5: eieren
 • pH 7,4: menselijk bloed
 • pH 7: zuiver, gedestilleerd water (neutraal)
 • pH 6,7: melk
 • pH 6,5: speeksel
 • pH 6: natuurlijke regen, urine
 • pH 5,5: huid
 • pH 5: licht zure regen
 • pH 4,5: tomaten, druiven, yoghurt (3,7-4,5)
 • pH 4: zure regen, tomatensap, bier
 • pH 3: consumptie azijn, wijn, zuurkool
 • pH 2,8: cola
 • pH 2: maagzuur, citroensap
 • pH 1: zoutzuur, zwavelzuur (accuzuur)
 • pH 0: zoutzuur (1 mol/liter), zwavelzuur

Handig weetje:

 • Toediening van (chemische) kunstmeststoffen kan leiden tot een verlaging van pH, dus een verzuring van de bodem
 • Bij een lage pH van grond gedijen veel bodemorganismen minder goed. Het gevolg is  daardoor minder bodemleven, waaronder minder gangen van wormen en organismes. Hierdoor raakt de grond eerder verdicht. Bodemleven is nuttig voor beluchting van positief tegen bodemverdichting.
 • Bij een pH hoger dan 6 neemt de beschikbaarheid van fosfaat snel af en bij een pH hoger dan dan 8.5 neemt de beschikbaarheid weer toe.
 • IJzer, mangaan, koper en zink zijn onder basische omstandigheden gebonden aan humus en andere bodemleven en dus nauwelijks beschikbaar.
 • Bodems verzuren, dat is een natuurlijk proces. Maar wordt de bodem te zuur, dan kunnen de graswortels niet voldoende voedingsstoffen opnemen, en groeit je gras minder goed. Er vormen zich gele vlekken in je gazon, er duikt meer mos en onkruid op, en zelfs schimmels
 • Als de pH van de grond niet binnen het voorkeursbereik van je plant ligt, kan gras de voedingsstof niet opnemen. Zelfs als deze voedingsstof in de grond beschikbaar is. Met andere woorden, je mag dus zoveel bemesten en specifieke meststof strooien, zolang de pH niet correct is worden deze stoffen niet opgenomen worden.
 • Bij een te hoge pH in de grond moeten zuurwerkende meststoffen worden gegeven, bij een te lage pH
  moet worden bekalkt.

Meer weten over zuurgraad van grond zie deze links  https://www.ngf.nl/-/media/pdfs/ngf/caddie/duurzaam-beheer-en-exploitatie/baanmanagement-ondersteuning/factsheet-zuurgraad-ph.pdf?rev=326313943[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]