Sportveld dug-out of spelersbank uitleg soorten en normen

Een sport dug-out of spelersbank is een bouwwerk gemaakt als wachtruimte voor voetbal of hockey reserve spelers. De reserve spelers kunnen vanuit de dug-out de wedstrijd volgen tot het moment dat ze mogen of kunnen invallen. Maar ook de trainer, coach en overige staf van het sportteam kan vanuit een dug-out de wedstrijd volgen. Een dug-out staat om deze reden altijd naast een sportveld, buiten de verplichte uitloop (run-off) van het sportveld.

Vooral in Nederland, met het bijbehorende Nederlandse weer is een dug-out geen overbodige luxe, het is dan een plek waar reservespelers, droog en uit de wind wachten totdat ze mogen invallen.  Ook bij warme / hete zomers is het heerlijk/lekker om in een dug-out, schaduw of verkoeling te zoeken.  Als er dug-outs staan zijn het het er bijna altijd twee. Een dug-out voor het thuis team en een dug-out voor uitspelende partij. Dit is wel zo eerlijk.  Er zijn zelfs dug-outs voor een reserve scheidsrechters, maar in de praktijk zie je dit niet vaak.

Andere gebruik benamingen voor dug-out: overdekte zitbank, reservebank, spelersbank, coach of trainingsbank, stafbank.

De dug-out staat vaak langs lange zijde van het sportveld en buiten de verplichte uitloop van het veld. Bij bepaalde soort sport met veel reserve spelers is een grotere dug-out nodig en wenselijk dan sporten met minder reserve spelers. Er zijn tal voor van soorten en type dug-outs, zowel in gebruikte materialen, hoogte, lengte.

De laatste jaren zie je steeds luxere dug-outs langs sportvelden zijn, wat hoort bij moderne en duurzame sportaccommodaties.  De laatste trend is stroom in de dug-outs dan kan je ook makkelijke je mobiel opladen.

Wij verwachten op termijn ook dug-outs met zonnecollectoren voor het opwekken van energie

Dugout is ook:  De digitale leeromgeving van de KNVB Academie, maar daar gaat deze kennis site niet over.

Per type sport zijn er andere type dug-outs en bijbehorende sportbond eisen.

Dug-out geschiedenis

De naam dug-out komt van oorsprong uit de oorlog. Dug-outs zijn bomvrije schuilplaatsen voor soldaten. Deze schuilplaatsen werden uitgegraven, soldaten noemen dit dug-outs, vandaar de naam.

Als we dug-out letterlijk nemen betekent dug-out letterlijk: uitgraven (gat in de grond) Dug-out komt  (van het Engelse to dig: graven – uitgraven) en het is is een tijdelijke of permanente schuilplaats voor mensen of dieren op basis van een gat (kuil/sleuf) in de grond gegraven.  Dug-outs kunnen volledig in de aarde worden ingebouwd, met een plat dak of in een heuvel uitgegraven. Ze kunnen ook half ingebouwd zijn, met een houten of plaggen dak.

Deze structuren zijn een van de oudste soorten menselijke huisvesting die archeologen kennen.  Rondtrekkende stammen werden ze gebruikt tijdens de jacht als slaapplek of als bescherming tegen extreme weersomstandigheden. Dug-outs worden door alle culturen gebruikt en komen over de hele wereld voor.  Grappig dat een Dug-out voor sport eigenlijk net als vroeger nog hetzelfde doel heeft.  Schuilplek voor de reserve spelers/ sporters. 

Nu nog worden dug-outs toegepast die deels in de grond ingegraven zijn.  Bij de honkbal zijn dit soort ingegraven dug-outs vaak,  bij voetbal was dit voor 2000 het vaak het geval, nu zie je daar veel meer dug-outs geplaatst op het maaiveld. Het voordeel van een ingegraven dug-out is.

Algemeen: aandachtspunten bij plaatsing Dug-outs

 • Kijk naar de sportbond regels voor positie en voorschriften van de dug-outs.
 • Plaats de dug-outs bij voorkeur aan de west- of zuidwestzijde. Dit in verband met inwaaien en inregenen.
 • Een Dug-outs constructie moeten voldoen aan de gemeentelijke bouwvoorschriften.
 • Bij speciale dug-outs constructie regel onderhoud en bijbehorende inspecties;
 • Leg goed juridisch vast tussen grondeigenaar en eigenaar van de dug-out wie eigenaar is van de dug-out;
 • Monteer dug-outs deugdelijk vast aan de grond, i.v.m. omvallen en/of wegwaaien van dit bouwwerk, met bijbehorende gevolgen.  Dug-outs zijn echt windvangers;
 • Dug-out staan rondom sportvelden met bijbehorende sportgebruik gebruik, gebruik deugdelijke sterke en veilige materialen die geschikt zijn voor het beoogde doel;
 • Aanbeveling om per zitplaats een breedte van ongeveer 0,50 à 0,60 m. aan te houden;
 • Stel vast welke lengte dug-out noodzakelijk is (doel dug-out en veld aantal reserve spelers en staf) ;
 • De constructie mag noch voor spelers in het veld noch voor de inzittenden gevaar opleveren. Rond hoeken af of voorzie deze van zachte materialen;
Dug-out ingegraven
Gemetselde Dug-out ingegraven

Eisen en voorschriften dug-outs voetbalveld

Obstakelvrije ruimte rondom een voetbal wedstrijd speelveld (veld incl. belijning) is 4,0 m.

Binnen deze obstakelvrij ruimte mogen er geen opstabels in het wedstrijd sportveld bevinden. Maar voor alleen de Dug-out heeft de KNVB een uitzondering vastgesteld t.o.v. positie van de dug-out.  (altijd aan lange zijde veld)

Dug-outs mogen binnen de uitloopruimte staan, op minimaal 3 m. uit de zijlijn. (gemeten vanaf uiterste punt), dit is incl. voorzijde eventueel schuin dak.  (Zie hoofdstuk 8 van KNVB accommodatie handboek)

 • Bij het speelveld waarop de standaardelftallen standaard hun wedstrijden spelen, over het algemeen dus het
  hoofdveld, moeten twee gescheiden dug-outs aanwezig zijn.
 • De dug-outs moeten op minimaal 3 m. uit de zijlijn staan (met het meest uitstekende gedeelte, over het algemeen
  het dak). Beiden aan dezelfde lange zijde.
 • De onderlinge afstand (tussen dug-out/zitruimte) moet minimaal 10 m. en maximaal 40 m. zijn
 • Het aantal zitplaatsen is gebonden aan de betreffende competitieregels.
 • De maximale breedte van de dug-out/zitruimte is 10 m;
 • Er mogen geen personen op de dug-outs plaatsnemen.

Gemetselde dug-outs

Als sportveld.nl zijn wij geen voorstander van zelf gefabriceerde dug-outs constructies. Deze constructies hebben een risico, ook voor beheer en onderhoud.  Ons advies gebruik prefab standaard gemaakte dug-outs met ronde daken waar je niet op kunt staan of zitten.  In het verleden zijn er dug-outs ingestort met alle bijbehorende gevolgen.

Zie deze link van een zwaar ongeluk met een ingestorte dug-out bij een voetbalvereniging Twijzel met bijbehorende rechtszaak.

Eigenaren van sportvelden, beheerder en besturen en vrijwilligers van sportverenigingen let op:

Inspecteer bestaande (b.v. gemetselde) dug-outs constructies en vervang tijdig slechte dug-outs.  Voorkom ongelukken met vergaande gevolgen.

Een ander negatief voorbeeld van gevolgen bij een ingestorte dug-out lees dit artikel.

Een ingestorte dug-out veranderde het leven van voormalig assistent-trainer Hassie van Wijk. Als assistent van hoofdtrainer Aad de Mos ging het op 29 januari 1984 ging het mis tijdens een oefenwedstrijd tegen het Haagse HMSH.  Zie het complet verhaal.  Dit mag niet vergeten worden. 

Tip :   Inventariseer of dit soort dug-outs ook voorkomen in uw gemeente of sportvereniging en trek aan de bel.

Vervang slechte en gevaarlijke dug-outs  constructies.