PPS-project ‘Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit

Als sportveld.nl kwamen wij dit nuttige PPS initiatief tegen met onderwerp: PPS project Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit.  Volgens ons een mooi kennis, ontwikkeling en delen initiatief.  Het raakt ons kennis delen onderwerp betreffende sportveld.  Om deze redenen benoemen we het onderwerp op onze site. Onze tip is:  neem deze kennis tot u voor klimaat en biodiversiteit  vriendelijk beheer van gras sportveld of sportvelden. De titel gaat over gras, maar dit past volgens ons bij alle sport ondergronden of naast sportvelden en op sportparken.

Thema’s van dit initiatief zijn:

  • Klimaat en water (tekort)
  • Klimaat en water (overlast)
  • Klimaat en temperatuur
  • Grasvegetaties en biodiversiteit
  • Koolstofvastlegging van grasvelden

Wat is PPS-project project ‘Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit  klik hier voor uitleg en volledige website en onderzoek resultaten.  

Een  door ministerie van LNV betaald initiatief en PPS project.  PPS = Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Publiek-Private Samenwerking (PPS) tussen het ministerie van LNV en een consortium van verschillende partijen uit de graszaadveredelingsindustrie (Plantum en haar leden DLF, DSV zaden Nederland BV, Barenbrug en Limagrain), de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. De uitvoering ligt bij Wageningen Plant Research, Wageningen Environmental Research en Wageningen University.

Dus een overheid als opdrachtgever, Plantum een branchevereniging voor zaden en jonge planten dus marktpartijen als deelnemers, een branche vereniging sport en cultuurtechniek, en een onafhankelijk kennis en onderzoek partner voor onderzoek voor de uitvoering.  Daar kunnen we alleen blij van worden.   We zijn erg benieuwd naar de verder uitkomsten en openbare kennis documenten.

Bekijk document HIER