Sportaccommodatie of sportveld fieldmanager

Een sportaccommodatie fieldmanager is een technische manager (deels) verantwoordelijk voor aanleg, beheer en onderhoud van sportvelden, sportaccommodatie of sportaccommodaties. Een fieldmanager heeft technisch inhoudelijk verstand van het vakgebied. Cultuurtechniek, groen, weg en waterbouw. Het kan een natuurgras specialist zijn. Een fieldmanager kan leiding geven aan een (project) team en heeft hij of zij oog voor de persoon en doelgroep.

Deze manager is kwaliteit en resultaatgericht, tevens zal een hij of zij de kostendoelstelling bewaken en de bedrijfscultuur uitstralen.

Sportaccommodatie of sportveld fieldmanager is een prachtig dynamisch beroep

Sportvelden liggen op de mooie locaties

Field manager synoniem: leider (zn) : aanvoerder, aanvoerster, baas, bestuurder, bonze, captain, chef, cheffin, directeur, gids, hoofd, hoofdman, leader, leidersfiguur, leidsman, leidster, machthebber, manager, meester, meesteres, opzichter, verantwoordelijke, vlagvoerder, voorganger, voorman, voorzitter, grasmeester, grasfluisteraar.

De term grasmeester is ook een gebruikte benaming. Men bedoelt hiermee: een natuurgras expert.

Een fieldmanager is een onmisbare schakel tussen de eigenaar van de sportaccommodatie, de gebruikers en het beheer. De fieldmanager is een heel belangrijk onderdeel van een goed functionerend en efficiënt werkend team en erg belangrijk voor de eindkwaliteit van een sportaccommodatie. Een goede en ervaren fieldmanager is een expert, een vakidioot, gaat in op details, is een duizendpoot, heeft een groen hart, is sociaal, kan verbinden, kan met mensen omgaan en kan het verschil maken.

Een sportaccommodatie fieldmanager heeft kennis van cultuurtechniek. Kennis van bodem, gras en grasgroei maar ook van kunstgras, en bij voorkeur ook overige sportoppervlakten, tevens heeft hij hij of zij kennis van inzet cultuurtechnische machines.

Een sportaccommodatie fieldmanager kan de doelstellingen van de organisatie waar hij of zij werkzaam is vertalen naar de dagelijkse praktijk en andersom.

Een sportaccommodatie fieldmanager heeft aandacht voor innovatie, ontwikkeling en verbetering. Ontwikkeling en inzet van nieuwe machines of nieuwe technieken of aanpassingen daarvan. Is in staat om deze nieuwe technieken en nieuwe kennis toe te passen en heeft aandacht voor sportaccommodaties brede zorgplicht.

Cultuurtechniek

Cultuurtechniek is een verzamelnaam voor verschillende technieken die worden gebruikt voor het in cultuur brengen van landoppervlakken en het in cultuur houden daarvan.

Maatregelen en werkzaamheden die onder cultuurtechniek vallen zijn er op gericht om de grond of bodem blijvend te verbeteren en de gebruikswaarde daarvan te vergroten. De cultuurtechniek omvat verschillende segmenten en werkgebieden. Hierbij kan men denken aan waterbeheersing, grondverbetering, natuur en ecologie, landaanwinning en verbetering van de verkaveling.

Cultuurtechniek was vroeger het cultiveren van grond zodat deze gebruikt kon worden voor de landbouw.

Naar verloop van tijd is cultuurtechniek breder geworden en werd deze ook gericht op het aanwinnen van land en de waterbeheersing en beheer & onderhoud sportvelden en sportaccommodaties.

Een landschap moet een bepaald natuurlijk ‘karakter’ behouden. Het ecologisch aspect en klimaatadaptatie speelt een steeds grotere rol bij cultuurtechniek. Er wordt aandacht besteed aan een natuurlijke landschapsinrichting. Dit is gunstig voor de flora en de fauna in de omgeving. Cultuurtechniek is een afstemming van verschillende belangen en factoren. Hierdoor ontstaan beleidsplannen met aandacht voor natuur, duurzaamheid en esthetische aspecten zonder dat het nut voor de mens uit het oog wordt verloren.

Sociaal emotionele intelligentie

Een goede fieldmanager is sociaal emotioneel intelligent. Hij herkent de karakters van zijn mensen en gebruikt persoonlijke eigenschappen op een slimme manier.

Coachen

Een belangrijke rol van de field manager is het coachen en motiveren van zijn team. Ieder teamlid moet zelfverzekerd zijn of haar werk kunnen verrichten en de ruimte krijgen om te groeien. Een fieldmanager herkent de sterke eigenschappen van zijn teamleden.

Fieldmanager worden?

Sportaccommodatie manager worden? Dit zijn zijn een aantal opleidingen:

Met de verkiezing Fieldmanager of the Year wil het vakblad de fieldmanagers, fieldmanagers in het zonnetje zetten en hen de erkenning geven die ze verdienen. Hier vind u meer informatie van deze verkiezing. Een belangrijke waardering voor het vakgebied. Vakblad Fieldmanager organiseert de verkiezing sinds 2010.

Erelijst van Fieldmanager of the year Nederland.

Eeuwige eer binnen het vak fieldmanager (sportaccommodaties)

Telling start vanaf 2010.

2010 Bernard van den Bosch

2011 Peter Mook

2012 geen

2013 Bertus Carelse

2014, Ad van de Luijtgaarden

2015 Theo van Rossenberg

2016 Henrie Bekkers

2017 Gerard Verweijen

2018 Marc Grooteman

2019 Erwin Beltman

2020 jaap verhagen

2021 Nico van Eerden

2022 Paul Baars

2023 Gertjan Hilarius

Leave a Comment

Your email address will not be published.