Kunstgras voetbalvelden wedstrijd niveau

EISEN EN NORMEN

Een KNVB wedstrijd niveau kunstgras voetbalveld moet voldoen aan strenge normen en eisen. Op deze site geven wij informatie over deze normen en eisen en een deel van de geschiedenis daarvan.

HUIDIGE NORMEN EN EISEN KUNSTGRAS VOETBALVELDEN, STATUS VANAF MAART 2018

Het gebruik van kunstgras in het amateurvoetbal is toegestaan voor alle categorieën, competities en klassen in het amateurvoetbal. Kunstgrasvelden kunnen alleen voor officiële KNVB wedstrijden worden gebruikt, als deze zijn voorzien van een geldig keuringscertificaat.

De hoofdregels:

 • Voor dit keuringscertificaat moet de totale constructie voldoen aan de norm voor voetbal, zoals aangegeven in normblad NOC*NSF/KNVB 2-15. Hierbij link norm: NOC&NSF KNVB 2-15 norm
 • De houder/gebruiker van een kunstgrasveld dient, na afgifte van het certificaat, periodiek te kunnen aantonen dat behoud van de sporttechnische eigenschappen voldoende gewaarborgd is en er te allen tijde sprake is van een veilig en verantwoord gebruik. Dit kan worden aangetoond via een keuring op de gebruiksnorm (NOC*NSF-KNVB 2-18).
 • Verenigingen waarbij een kunstgrasveld is gecertificeerd na 1 juli 2010, zijn verplicht deze in het achtste speelseizoen na certificering (evenals in het tiende en het twaalfde speelseizoen, en navolgende termijnen afhankelijk van de resultaten) te laten keuren op de gebruiksnorm, door een NOC*NSF/KNVB geaccrediteerd keuringsinstituut.
 • Voorwaarde om KNVB-competitiewedstrijden te kunnen blijven spelen op het betreffende veld, is dat de waarden binnen de marges van de gebruiksnorm vallen. De vereniging moet de KNVB voorzien van een kopie van de rapportage van de keuring. Laat het kunstgrasveld regelmatig keuren en monitoren om voldongen feiten te voorkomen. Mocht uit een keuring door een NOC*NSF geaccrediteerd keuringsinstituut blijken dat waarden van het kunstgrasveld buiten de marges gebruiksnorm vallen, dan moet binnen 20 werkdagen (herstelperiode) een herkeuring plaatsvinden door een NOC*NSF geaccrediteerd keuringsinstituut, waarbij de rapportage binnen 2 werkdagen overlegd moet worden aan de afdeling accommodatiezaken van de KNVB.
 • Bestaande kunstgras voetbalvelden vanaf bouwjaar 2010 moeten als ondergrens minimaal voldoen aan de KNVB gebruikersnorm. De criteria voor deze norm liggen beduidend lager, dan die van NOC*NSF-KNVB 2-15 norm, maar voldoende dat een veld veilig genoeg is om op te sporten. Dit is gedaan omdat een “ouder” kunstgrasveld nooit dezelfde sporttechnische waarde bezit als een nieuw veld. Een kunstgrasveld loopt sporttechnisch langzaam terug en er ontstaat op den duur slijtage, ouderdom en gebruiksschade.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_empty_space][vc_column_text]De opdrachtgever bepaald (meestal samen met gemeentelijke beleid, productspecialist, lokale sportveld beheerders, inkoper en bestekschrijver) de gewenste kwaliteit en de randvoorwaarden. Ons advies is: neem bewezen goede sportveld systemen en kunstgras producten. (voldoende vezels > 120.000 m2 monofilamenten per m2) goede resultaten aan de Lisporttest XL en schone bewezen funderingsproducten. Denk goed aan de geëiste garantievoorwaarden.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2695″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_column_text][/vc_column_text][vc_text_separator title=”GESCHIEDENIS, NORMEN, WIJZIGINGEN KUNSTGRAS VOETBALVELD IN NEDERLAND”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij de toelating van kunstgras in de voetbalsport (2000-2001) zijn in samenwerking met NOC*NSF/ISA sportnormen ontwikkeld, waaraan de sport functionele eigenschappen worden getoetst. Als grondslag voor deze normen zijn de positieve eigenschappen van een grasveld genomen. In 2003 en  2006 is de norm – ISA/KNVB2-15.2 – op een aantal onderdelen (op basis van nieuwe ervaringen en kennis) opgewaardeerd, maar voor het overige bleef het een zogenaamde “brede” norm.
Kunstgras bleef zich ontwikkelen en dus ook de normen, daarom is het wenselijk en noodzakelijk gebleken om de verschillen in functionele eigenschappen van de op de markt zijnde kunstgras constructies in kwaliteitsklassen onder te brengen. Dit stelt de opdrachtgever in staat een gerichte keuze te maken voor een kunstgras constructie, die sport functioneel beter presteert. Daarnaast was er behoefte om kunstgras aan een zwaardere duurzaamheidstest te onderwerpen. Dit heeft ertoe geleid dat door KNVB, NOC*NSF en ISA Sport een tweede kunstgrasnorm is ontwikkeld, die de werknaam Plusnorm heeft gekregen. De bestaande norm wordt voortaan als standaardnorm of basisnorm aangeduid. De nieuwe norm vertoont inhoudelijk grote overeenkomsten met de FIFA Two Star norm. Een belangrijk verschil is dat in Nederland waarde wordt gehecht aan het aspect energierestitutie en dat de FIFA dit nog (jaar 2008) niet heeft overgenomen. De formele benaming van het nieuwe normblad zal NOC*NSF/KNVB 2-15.3 worden. In 2008 werd de KNVB-plusnorm van kracht. Belangrijkste doel was ook op langere termijn zachtere velden te hebben, waarbij de schokabsorptie groter blijft dan 55%.

In 2010 is de KNVB overgestapt op de FIFA normen, de FIFA * en FIFA ** normen. Dat betekent dat de vertrouwde nationale normen voor kunstgrasvelden zijn komen te vervallen. Deze overstap is ingegeven met de gedachte dat Nederland daarmee tevens aanzet zou geven voor groeiende acceptatie wereldwijd. Andere bonden zouden het Nederlands voorbeeld gaan volgen, waarmee de acceptatie en implementatie van kunstgras voor voetbal wereldwijd zou toenemen. Daarmee zou er meer harmonie komen met betrekking tot de kwaliteit van kunstgrasvelden internationaal, terwijl de (Nederlandse) kunstgras industrie een impuls zou krijgen.
Dit bleek in de praktijk niet voor Nederland te werken en was erg kostbaar en daarom heeft de KNVB vanaf 1 januari 2017 gekozen om de oude NOC*NSF/KNVB 2-15 norm weer te hanteren.

Van 2010 tot 1 januari 2017 werden de kunstgras voetbalvelden conform de FIFA normering getest.
De velden werden conform de FIFA manual 2012 gekeurd en bij goedkeuring werd door FIFA een FIFA certificaat uitgereikt. De twee classificaties die werden toegepast waren FIFA 1 Star en FIFA 2 Star.

In 2015 heeft FIFA een nieuwe manual uitgegeven (manual 2015 waarbij o.a. de betredingssimulatie wordt uitgevoerd met de Lisport XL). Op dat moment kon er getest worden conform de twee manuals (2012 en 2015). Echter besloot FIFA de classificaties qua naam voor beide manuals gelijk te maken,
te weten FIFA Quality en Quality Pro. Dit zorgde ervoor dat aan de classificatie niet te zien is of een laboratorium referentie getest is conform manual 2012 of 2015.

Vanaf 1 januari 2017 heeft de KNVB besloten om niet meer de FIFA te volgen en voor wedstrijden en toernooien onder auspiciën van de KNVB een NOC*NSF certificaat voor het kunstgrasveld te eisen.
Voor het toetsingscriterium wordt als minimum de FIFA manual 2012 aangehouden. In dezelfde periode had FIFA besloten dat alle constructies op hun lijst vervallen waren. De constructies op de nieuwe FIFA lijst moeten voldoen aan de FIFA manual 2015. Echter bleef de sportvloerenlijst van NOC*NSF onveranderd. Dit betekent dat in Nederland nog steeds gekozen kan worden uit constructies welke aan de FIFA manual 2012 voldoen.

Indien een constructie in de praktijk gebouwd wordt, ligt de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van het FIFA laboratorium referentie rapport bij de aannemer aangezien het keuringsinstituut niet alle referentie rapporten in zijn bezit heeft en deze rapporten niet meer door het instituut opvraagbaar zijn bij FIFA. In dezelfde periode zijn ook nieuwe constructies ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Deze constructies zijn, voor de sportvloerenlijst van NOC*NSF, getest conform de FIFA manual 2012 en kunnen niet meer erkend worden door FIFA. Deze constructies zijn op de sportvloerenlijst geplaatst onder de classificatie “Conform eisen KNVB 2017”. Echter kan men bij deze constructies op de sportvloerenlijst niet zien aan welke niveau wordt voldaan. Hierbij link van deze mededeling: Vanaf 2017 gaat KNVB verder met eigen certificaten kunstgras.

Kunstgrasvelden kunnen alleen voor officiële KNVB wedstrijden worden gebruikt als deze zijn voorzien van een geldig keuringscertificaat.

Om de juiste keuze voor een te bouwen constructie te kunnen maken, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

 • Wordt een FIFA certificaat gevraagd of is een NOC*NSF certificaat voldoende?
 • Dient de referentie te voldoen aan de manual 2012 of 2015; Welke keuze van classificatie wordt geëist?

Indien opdrachtgever een FIFA certificaat wenst (automatisch wordt ook een NOC*NSF certificaat  verstrekt) kan alleen gekozen worden uit constructies met de classificatie FIFA Quality of FIFA Quality Pro. Deze constructies zijn uitsluitend conform de FIFA manual 2015 getest. De constructies staan op
de sportvloerenlijst vermeld met in de kolom “type toevoeging” FIFA Quality en FIFA Quality Pro. Waarbij een verfijnde keuze gemaakt kan worden in classificatie tussen FIFA Quality of FIFA Quality Pro.

Indien opdrachtgever alleen een NOC*NSF certificaat wenst kan elke voetbalconstructie van de Sportvloerenlijst van NOC*NSF worden gekozen, waarbij een verfijnde keuze gemaakt kan worden in classificatie tussen FIFA Quality, FIFA Quality Pro, FIFA 2 Star, FIFA 1 Star of “Conform eisen KNVB 2017”. Hierbij geldt dat het laboratorium referentie onderzoek van de classificaties FIFA 2 Star, FIFA 1 Star en “Conform eisen KNVB 2017” conform de FIFA manual 2012 is uitgevoerd. Deze constructies zijn dus niet getest met o.a. een betredingssimulatie uitgevoerd met de Lisport XL.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1559813566135{background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-radius: 35px !important;}”][vc_images_carousel images=”2481,2428,2426,2432″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_text_separator title=”AANMELDING NIEUWE RENOVATIES/AANLEG KUNSTGRASVELDEN”][vc_empty_space][vc_column_text]Aanmelding van een nieuw renovatie of aanleg project via: Aanmelding NOC*NSF nieuw renovatie of aanleg project. Dit gebeurt door de opdrachtgever van het werk en/of project (of vertegenwoordiger).

Onze tip is: leg deze niet bij de aannemer of leverancier van het nieuwe sportveld neer (dus niet opnemen in bestekken), maar zelf te organiseren (of via uw advieur), dit om belangenverstrengeling te voorkomen.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_text_separator title=”OPBOUW EN CONSTRUCTIE KUNSTGRASVELD”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Een kunstgras voetbalveld bestaat uit meerdere lagen en componenten. Alleen de toplaag “het kunstgras” is zichtbaar. Andere componenten zitten verborgen in of onder de kunstgrasmat. De afzonderlijke componenten en kwaliteit daarvan en hun onderlinge samenhang zijn sterk bepalend voor de duurzaamheid, kwaliteit, en het sporttechnische resultaat van het kunstgrassysteem.
Een kunstgras voetbalveld is een systeem, waarbij elke component bijdraagt in de sporttechnische en speltechnische kwaliteit van het veld. Het testinstituut test vervolgens de kwaliteit van het gehele kunstgrassysteem om vast te stellen of het voldoet aan de eisen die de NOC*NSF normen stelt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_masonry_media_grid element_width=”2″ grid_id=”vc_gid:1560237833433-0ad4fce8-41be-9″ include=”2512,2482,2429,2428,2427,2432″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title=”VOETBALVELD BELIJNING, MAATVOERING, AFMETINGEN EN SPEELVELD BENAMINGEN”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Een voetbalveld bestaat uit verschillende lijnen en spelgebieden. Deze lijnen hebben een doel. Deze lijnen op en rondom het veld (natuurgras / kunstgras) geven aan hoe groot het speelveld is. De twee buitenste en langste lijnen worden zijlijnen genoemd. De twee korte lijnen worden doellijn of
achterlijn genoemd. Een middenlijn verdeelt het voetbalveld in twee helften. Een voetbalveld heeft nog meer lijnen. Rechte lijnen of in de vorm van een cirkel. Al deze lijnen hebben verschillende betekenissen en/of geven een gebied aan. In onze sportbelijning detail tekening ziet u de belangrijkste lijnen en gebieden van een voetbalveld.

 •  Doellijn, achterlijn en zijlijn;
 •  Middencirkel: heeft diameter van 18,32 meter, en een radius van 9,15 m;
 •  Hoekschop of corner cirkel: heeft een radius van 1,0 m;
 •  Strafschopgebied; afmeting 40,32 bij 16,50 m;
 •  Strafschopstip of penaltystip: diameter 0,20 m;
 •  Strafschop cirkelboog: heeft een radius 9,15 m, penaltystip is het middelpunt;
 • Doelgebied afmeting 18,32 bij 5,50 m.

Kunstgras voetbalvelden wedstrijd niveau

EISEN EN NORMEN

Een KNVB wedstrijd niveau kunstgras voetbalveld moet voldoen aan strenge normen en eisen. Op deze site geven wij informatie over deze normen en eisen en een deel van de geschiedenis daarvan.

HUIDIGE NORMEN EN EISEN KUNSTGRAS VOETBALVELDEN, STATUS VANAF MAART 2018