Duurzaam sportaccommodatie
| |

Duurzaam sportveld of sportaccommodatie

Gemeenten besteden jaarlijks ruim 1 miljard euro aan sport. Ruim 71% daarvan betreft de bouw, onderhoud en exploitatie van sportvoorzieningen.

De Routekaart Verduurzaming Sport: de Nederlandse sportsector haakt aan bij het Klimaatakkoord en gaat aan de slag met verduurzamen. De Routekaart staat vol tips en voorbeelden. Denk aan thema’s als aardgasvrij of minder gebruiken van middelen om gewassen te beschermen IPM (Integrated Pest Management). Er wordt ook uitgelegd hoe gemeenten hun inkoopproces (via tien actiepunten) zo kunnen veranderen dat veel meer circulaire materialen gebruikt zullen worden.

Een paar punten:

  • Zorg voor een concrete vraag naar circulaire producten en diensten, bijvoorbeeld in overheidsopdrachten
  • Voorzie in nauwkeurige kennis en een plan van aanpak om CO2-uitstoot in de bouw in 2030 te halveren en in 2050 geheel uit te bannen.
  • Creëer voldoende prikkels voor R&D, experimenten, prototypen en concrete projecten
  • Geen remmende, wel stimulerende wetten en regels

Zie onderstaande linkje voor mooie voorbeelden.

Similar Posts

Geef een reactie