Uitspraak EU / ECHA vanaf september 2031 mogen er geen polymer infill-materialen (voor sportvelden) < 5 mm op de Europese markt worden verhandeld

ECHA en EU-restrictie voor het gebruik van opzettelijk toegevoegde microplastics zoals in o.a. infill voor kunstgrassystemen

De Europese Commissie heeft op maandag 25 september 2023 definitief ingestemd met het restrictieadvies van de REACH-commissie. De officiële tekst van deze EU-verordening is hier te downloaden:

Op basis van voorkomen microplastics vervuiling (wereldwijde problematiek) komt er nu definitief een restricties op opzettelijk toegevoegde microplastics < 5 mm. Deze restricties en met name een verbod op verkoop van kunststof infill binnen het kader en daarmee raakt het kunstgras sportgrasvelden.

Synthetic polymer particles infill kleiner dan 5 mm

Vanaf 1 oktober 2031 gaat deze restrictie voor opzettelijk toegevoegde microplastics voor o.a. infill voor kunstgrassystemen in. Vanaf nu tot 1 oktober 2031 zal worden gezien als overgang periode. De markt / eigenaren van infill kunstgrasvelden hebben hierdoor ca. 8 jaar om over te stappen op andere voetbal kunstgras sportsystemen. Vooral voetbalvelden en rugby velden gebruiken kunststof infill.

Op dit moment is gebruikt polymer infill voor kunstgras allemaal kleiner dan 5 mm en daardoor vallen ze binnen het kader “”kleiner dan 5 mm”” Die 5 mm komt volgens ons uit definitie microplastics: Microplastics zijn microscopisch klein: 

50 µm – 5 mm (0.05-5 mm) (Andrady 2011).

Hockeyvelden raakt deze restrictie niet omdat hier geen kunststof infill wordt gebruikt.

De Nederlandse rijksoverheid heeft reeds aangegeven in de eerder aangehaalde visie in principe voorstander te zijn van een verbod, maar wel met inachtneming van een redelijke overgangstermijn. Een langere uitfasering van microplastic infill over een periode van 12 jaar, zoals de KNVB en VSG bepleiten, worden door de Staatsecretaris in haar overwegingen meegenomen.

ECHA (april 2023):

26 april 2023 is gestemd over het EU-restrictievoorstel voor het gebruik van opzettelijk toegevoegde microplastics in o.a. infill voor kunstgrassystemen. Het advies van de REACH-commissie (verbod verkoop) is overgenomen en in plaats van een overgangstermijn van 6 jaar is gekozen voor 8 jaar. Dit betekent dat met inachtneming van de processen die nog moeten worden doorlopen dat september 2031 er geen polymetrische infill-materialen < 5 mm op de Europese Markt mogen worden verhandeld.

Wij als sportveld.nl begrijpen dit doel en staan achter deze restrictie.

De volgende polymer infill producten vallen onder de restrictie en mag dus vanaf 1 oktober 2031 in de EU niet meer verkocht / verhandeld worden.

Polymer infill < dan 5 mm

SBR (regulier, gecoat of cyrogeen), TPE (geschredderd, solid of holo) , EPDM, Pro-Max en Green-Fill

Zie onze kennissite over Kunstgras infill met veel detail informatie.

Zie onze kennis site voor non-infill en mineraal ingestrooide kunstgrasvelden

https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/commission-regulation-eu-amending-reach-regulation-regards-synthetic-polymer-microparticles_en

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *