Maaibanen in natuurgras sportvelden

Hoe ontstaan maaibanen in natuurgras sportvelden

Maaibanen worden door sportveld beheerders met de grasmaaier (kooimaaier) op het veld aangebracht. Door met de grasmaaier in een bepaalde richting te maaien komen de grassprieten in een bepaalde hoek te staan.  Achter de kooimaaier loopt een looprol en deze zorgt voor de strakke maaibanen.   In stadion velden is dit vaak bewust maar bij brede sport natuurgrasvelden door de natuurlijke rijrichting van de maaimachine.  Vaak in de brede richting van het veld.  En omdat een maaier aan het eind in de sportveld uitloop draait, komt een deel van het gras de ene kant op te staan en een deel de andere.