wateroverlast kunstgras en gras sportveld

Wateroverlast kunstgras of gras sportveld

Wateroverlast op kunstgras en gras sportvelden, we zien het als sportveld.nl steeds meer en vaker, maar waarom? Met de pagina uitleg en inzicht op de enorme hoeveelheden water wat er op sportvelden vallen.

Het klimaat veranderd! De laatste 50 jaar zijn neerslagextremen toegenomen!

Er valt soms in een kort tijdbestek, enorme hoeveelheden regen water op een sportveld ondergrond (gras of kunstgras). Hevige neerslag als gevolg van klimaatverandering veroorzaken ondergelopen sportvelden en bij natuurgras zeer drassige en daardoor onstabiele toplagen.

Hoeveelheid neerslag & regen op een sportveld zoals een voetbalveld neem toe!

Hoeveel m3 of liter water valt er nu exact op het sportveld? Doordat sportvelden soms erg groot zijn zijn dit enorme hoeveelheden (regen)water. Met deze site leggen we uit hoeveel.

Sportveld klimaatadaptief maken

Gezien bovenstaande is het erg belangrijk om te starten om sportvelden bij alle ondergronden klimaat adaptief te maken. In het kader ons voorbereiden op veranderend klimaat en extreem veel regen.

1 mm regenwater komt overeen met 1 liter water op een oppervlakte van 1 m2.

Hoeveel liter of m3 water is dat voor een heel voetbal of hockeyveld

Antwoord: Noorzakelijke basis gegeven voor antwoord geven op deze vraag:

De hoeveelheid regenwater wordt uitgedrukt in millimeters. Een regenmeter gebruikt een schaal van mm.

1 millimeter regen komt overeen met 1 liter water op een oppervlakte van 1 vierkante meter.

1m3 water = 1000 liter.

Een voetbalveld (bijveld) = 7776 m2 (108 x 74 m, incl. verplichte uitloop)

Een hockeyveld KNHB = 5864,60 m2 (99,4 x 59 incl. verplichte uitloop)

Basis getal: hoeveel liter valt er op het sportveld per 1 mm regen.

Basis getalen hoeveel liter valt er op het sportveld per 1 mm regen.

Voetbal: 7776 m2 x 0,001 m = 7,77 m3 water x 1000 = 7776 liter water.

Hockeyveld: 5864,60 m2 x 0,001 m = 5,86 m3 water x 1000 = 5860 liter water.

Voorbeeld berekening:

Stel het regent op 1 dag 4,5 mm. (gemeten via de regenmeter)

Hoeveel m3 en liter komt komt er dan op een het veld?

Berekening. :

Voetbal: 7776 m2 x 0,0045 m = 34,99 m3 water x 1000 = 34992 liter water.

Hockeyveld: 5864,60 m2 x 0,0045 m = 26,39 m3 water x 1000 = 26390 liter water.

Wateroverlast luchtbellen onder kunstgrasveld

wateroverlast kunstgras en gras sportveld
Wateroverlast op een kunstgras sportveld

Door zware regenval kan het voorkomen dat er luchtbellen onder het kunstgrasveld ontstaan (zie foto). Dit komt doordat de holle ruimte in de fundering (vaak lava) vol raakt en het water de aanwezige lucht wegdrukt. De lucht zoekt dan de weg van de minste weerstand en dat betekent de weg naar boven, maar doordat er regenwater door de zwaartekracht door de perforatie naar beneden blijft lopen, kan deze lucht niet weg en ontstaan er luchtbellen onder de kunstgras mat. Verder spelen is dan niet verstandig. Ga niet op deze luchtbellen springen, hierdoor ontslaan er extra fundering schade.

Ons advies is te wachten totdat de luchtbellen verdwijnen. De lucht ontsnapt vanzelf door de kunstgras perforatie gaten. Bij extreem veel regen kan dit voorkomen. Een oplossing zijn bij de bouw extra ontluchting drains, maar niet alle kunstgrasvelden hebben deze.

Wist u dat:

Ontwatering vuistregel natuurgrasveld

Voor de ontwatering van natuurgras sportveld geld de volgende vuistregel: de water afvoer van een gras sportveld moet groter zijn dan 15 mm per etmaal. Dus een bui van 15 mm moet binnen 24 uur volledig zijn verwerkt en dus zonder verhoging van grondwaterstand. (bron: boek grasvelden blz. 173)

Waterdoorlatendheid kunstgras

Kunstgras heeft ruim 100 perforatie gaten per m2 Hierdoor is kunstgras zeer goed waterdoorlatend. Kunstgras (zonder de weerstand van de fundering) laat ca. 60 liter water per m2 per minuut door. Dit is afhankelijk van type infill, leeftijd kunstgras en verstopping/vervuiling van de perforatie gaten.

In de KNVB laboratorium test procedure op 2-15 norm of voorschrift is de waterdoorlatendheid kunstgras tapijt excl. infill op > 750 mm/uur gezet. Te meten via methode :KNVB.a-8.

Voor de shock pad (onder bepaalde kunstgras systemen) is deze waarde ook van toepassing Waterdoorlatendheid (mm/u) minimaal > 750 mm per uur. Volgens testmethode KNVB.a-8 (dit is nieuw waarde)

FIFA keurt het kunstgras (zonder infill) via turf Laboratory test rapport Water permeable of carpet (mm/h) uitslag = >2000 Komt neer op: waterdoorlatendheid is groter dan 2000 mm per 1 uur. Dit is zonder infill en zonder te kijken naar waterdoorlatendheid (k-waarde) invloed fundering.

De waterdoorlatenheid van alleen het kunstgras zelf is erg groot. De waterdoorlatenheid neemt af door gebruikt infill, combinatie met type foam, waterdoorlatenheid van de kunstgras fundering. Vandaar dat gebruik van de juiste zeer waterdoorlatende bouwstoffen er belangrijk is.

Zeker door een gevolgen van klimaatverandering en kans op extremere regen buien.

Similar Posts

Geef een reactie