Zorgplicht: Antwoorden op Kamervragen over gebruik van infill (rubbergranulaat) bij kunstgrasvelden

Kantplank optie maatregelen van kunstgras zorgplicht

Stientje van Veldhoven, minister voor Milieu en Wonen, heeft deze vragen 10 februari jl. beantwoord. Zij schrijft: ‘De zorgplicht is beschreven in artikel 13 van de Wet Bodembescherming. Het gaat daarbij in wezen om een dubbele zorgplicht, gericht tot een ieder: in de eerste plaats de verplichting om de verontreiniging te voorkomen; in de tweede plaats moet – als de verontreiniging zich toch voordoet – de bodem worden gesaneerd om de directe gevolgen van de verontreiniging te beperken dan wel zoveel mogelijk ongedaan te maken.’

Van Veldhoven gaat ook in op de vraag wie verantwoordelijk is. ‘De eigenaar, opdrachtgever of beheerder van een kunstgrasveld is verantwoordelijk voor het naleven van de zorgplicht tijdens de aanleg, het onderhoud en de renovatie van het kunstgrasveld met rubbergranulaat korrels. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of sprake is van een juiste invulling van de zorgplicht.’ Klik op deze link voor de brief

Similar Posts

Geef een reactie