Kunstgras sportvelden voorgezet hergebruik

Vanuit duurzaamheid is kunstgras circulair of voorgezet (her)gebruik een actueel onderwerp.  Maar ook vanuit duurzaamheid en bepaalde ambities (zoals ladder van Lansink) “”lijkt”” in eerste instantie kunstgras sportvelden voorgezet gebruik of hergebruik duurzamer dan recycling. Klopt deze  “”betere”” hergebruik gedachte wel?

Met deze technische kennis pagina over dit onderwerp nemen wij u mee in de technische overwegingen en afwegingen.  De voordelen maar ook de nadelen en overwegingen. Maar uiteindelijk bepaald gemeentelijk bevoegd gezag (milieu dienst) van gemeente (als kunstgras eigenaar sportveld) of voorgezet gebruik logisch en toegestaan is.  Per project / werk kan door het betreffende bevoegd gezag (afdeling milieuvergunningen) specifieke een technische een onderbouwde afweging gemaakt worden of een gemeente heeft dit al met een beleid of visie stuk formeel vastgelegd.  Belangrijk is om als eigenaar hier goed over na te denken, hoe om te gaan met vrijgekomen kunstgras. De huidige eigenaar van sportveld kunstgras heeft vanuit de wet milieubeheer, zorgplicht en Lap3 wettelijk verantwoordelijkheden. Hoe moet volgende de wetgeving omgegaan worden met dit afvalproduct. Deze verantwoordelijkheden moet een eigenaar niet onderschatten. Bij geen goede boekhouding, bewijsmiddelen, transport en acceptatie bewijzen, en schriftelijk akkoord vanuit bevoegd gezag blijft U als voormalige eigenaar van het kunstgras verantwoordelijk.

Volgens de wet milieubeheer en Landelijk Afval Plan (LAP) mag alleen het bevoegd gezag deze beslissing nemen. Een milieu melding is onvoldoende, volg het juiste proces!

Hergebruik van kunstgras afkomstige van sportvelden bij de toepassing particulieren is volgens ons tegenstrijdig aan vaak gemeentelijk ambities voorkomen microplastics, klimaat adaptatie en biodiversiteit. Circulair is niet “”altijd”” direct duurzaamheid.

Klik op deze link voor meer kennis informatie

Similar Posts

Geef een reactie