Beregening gras sportveld en voetbalveld sproeier

Grondwater en waterhuishouding natuurgras sportveld

Water is enorm belangrijk voor een kwalitatief natuurgras sportveld. Soms hebben sportvelden een overschot aan water en soms een tekort aan water. Verstandig is dat we het overschot aan water en/of tekort aan water goed managen. Er is technisch veel mogelijk.

Er zijn vier factoren die de waterhuishouding in een sportveld beïnvloeden: neerslag, irrigatie, evapotranspiratie en drainage. De eerste twee brengen water in het veld, de laatste twee vormen de stromen waarmee water uit het veld verdwijnt

Evapotranspiratie = de totale verdamping van een begroeid oppervlak of de som van de evaporatie uit de bodem en de “transpiratie” van de gras.

De evapotranspiratie is de combinatie van twee processen:

1. verdamping uit de bodem en het door de planten bedekte oppervlak;

2. transpiratie door de bladeren van de planten.

Het woord evapotranspiratie wordt afgekort tot ETP. Soms wordt het ook aangeduid als ETo (Referentie Evapotranspiration) of zelfs ETp voor Potential Evaporation.

In beide gevallen wordt de klimaatbehoefte uitgedrukt om de verliezen door bodemverdamping en plantentranspiratie te kwantificeren.

Wanneer we spreken over ETc, bedoelen we de Evapotranspiratie van een Gewas. Dit betekent dat een gewascoëfficiënt (Kc) is toegepast om deze klimaatbehoefte aan te passen aan de kenmerken van het gewas.

Grondwater is water dat via regen (neerslag) sloten, meren en rivieren in de bodem is gezakt. Water infiltreert in de bodem en zakt tot het niet verder kan tot een bodemlaag die geen water doorlaat. Boven deze laag raakt de grond ‘verzadigd

Grondwater zit namelijk opgeslagen in poriën van de aanwezige grond soorten. (zand heeft als voorbeeld een poriëngehalte van 30-40 % (V/V)) Doordat het water door deze kleine openingen moet stromen, en niet een vrije doorgang heeft zoals het wel heeft in een bovengrondse rivier, stroomt grondwater een stuk trager. Grondwater legt hooguit een paar meter per dag af terwijl water in bovengrondse rivieren soms een snelheid heeft van meerdere meters per seconde. 

Grondwater stroomt altijd van hoge druk naar lage druk. Meestal stroomt het grondwater hierdoor naar een plek met een lagere grondwaterstand. In sommige gevallen kan het grondwater niet naar beneden stomen doordat het bijvoorbeeld geblokkeerd wordt door een laag klei. In dit geval neemt de druk toe en stroomt het grondwater omhoog. Dat noemen we kwel. 

Hoe diep is het grondwater?

De diepte van het grondwater varieert heel erg per locatie. Dit komt vooral door de verschillende soorten grond die er op een bepaalde locatie ligt. Zo is de grondwaterpeil in de poldergebieden en boven drassige gronden in het westen van Nederland heel hoog. Soms al op maar 10 tot 20 cm onder de grond. Op de Veluwe en op zandgronden in bijvoorbeeld Drenthe ligt het grondwater juist weer heel diep. Tot soms wel op tientallen meters.

Natuurgras sportvelden worden in het algemeen opgebouwd uit zand met een specifieke korrelgroottefractie, waarbij veelal organisch materiaal wordt toegevoegd om het vochtvasthoudend vermogen en de nutriëntenhuishouding gunstig te beïnvloeden.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *