natuurgras sportveld

Duurzame sport onderwerp milieuvriendelijk beheer natuurgras en kunstgras.

Natuurgrasvelden

Bij een duurzame sport hoort milieuvriendelijk beheer van de sportvelden met natuurgras. Eén van de belangrijkste aspecten hierbij  is gewasbeschermingsmiddelen beheer en onderhoud. Op dit moment kan dit beheer nog niet altijd plaatsvinden zonder inzet van gewasbeschermingsmiddelen. In de Routekaart Verduurzaming Sport is afgesproken chemische pesticiden uit te bannen. In wetgeving zijn al strikte voorwaarden opgenomen voor het (laatste) beetje gebruik van gewasbeschermingsmiddelen waar dat vooralsnog noodzakelijk is. Hier een snelkoppeling naar kennissite: duurzame sportsector onderwerp milieuvriendelijk beheer natuurgras en kunstgras. Handig, nuttig en gratis. Dan zien we graag

Similar Posts

Geef een reactie