oppervlakte sportvelden

ca. 0,8 % van oppervlakte Nederland zijn sportaccommodaties en sportvelden

Nederland heeft 334 vierkante kilometer aan sportterrein. Dat is bijna 0,8 % procent van het landoppervlak. (Nederland heeft een oppervlakte van 41543 km2) Nederland heeft ongeveer 5,7 miljoen m2 aan sportaccommodaties. De diversiteit in gebouwtypes en functies is groot. Eigendom, gebruik, beheer en exploitatie zijn vaak over verschillende diensten en externe gebruikers verspreid. Ongeveer 9% van de sportverenigingen heeft de accommodatie in eigendom. Op www.sportatlas.nl is te zien hoeveel accommodaties binnen gemeenten aanwezig zijn. De netto gemeentelijke uitgaven aan sportaccommodaties is gestegen van € 753 miljoen in 2017 naar € 803 miljoen in 2019. Om te sporten heb je allereerst adequate sportvoorzieningen nodig. Derhalve is het accommodatiebeleid een belangrijke pijler van het gemeentelijk sportbeleid. Het wordt ingezet als instrument om sportieve activiteiten van de burgers te stimuleren. Sporters, sportverenigingen, organisaties, scholen, bedrijven en overige instellingen worden met sportaccommodaties gefaciliteerd.

Een goede sportinfrastructuur is ook belangrijk voor het woon- en leefklimaat.

Similar Posts

One Comment

Geef een reactie