Factsheet: bestuurders en pesticidenvrij onderhoud van natuurgras sportvelden

Met ingang van 1 april 2020 mogen op sportvelden in principe geen pesticiden meer
worden gebruikt tegen onkruiden, ziekten en plagen. Tot eind 2022 gelden nog
enkele uitzonderingen, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat geïntegreerde
gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM) gehanteerd wordt en onvoldoende
resultaat heeft gehad. Het is van groot belang om IPM vanaf nu te integreren in beheer en onderhoud van sportvelden, zeker gezien het volledig verbod van pesticiden op sportvelden einde 2022.
Deze NOC&NSF factsheet beschrijft voor verenigingsbestuurders het pesticidenvrij sportveldbeheer
op hoofdlijnen.

https://www.duurzamesportsector.nl/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/Factsheet-Bestuurders-en-pesticidenvrij-onderhoud-van-natuurgras_v1.pdf

Similar Posts

Geef een reactie