watertoets

Watertoets kunstgras sportveld en op sportaccommodaties

Indien u een bestaand (natuur) grasveld gaat ombouwen naar een kunstgrasveld moet u een watertoets doen. Ook als u op sportaccommodaties gaat bouwen of aanpassen moet u een watertoets uitvoeren.

Dit om de gevolgen van de bouwwerkzaamheden te toetsen aan nadelige gevolgen aan het waterbelang Bij bijvoorbeeld het ombouwen van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld heeft dit nadelige gevolgen voor het waterbelang. Natuur grasvelden houden water in de toplaag langer vast en kunstgras niet en dit moet dan gecompenseerd worden. Dit kan je uitrekenen, maar onze tip is, doe dit samen met het betreffende waterschap.

Wijze van berekenen: https://edepot.wur.nl/339749

Waarom Watertoets: Ruimte maken voor water in plaats van ruimte onttrekken aan water. De watertoets is een van de instrumenten om dit te bereiken. Het proces is er om waterbelangen in ruimtelijke plannen en besluiten te waarborgen. De toets is sinds november 2001 wettelijk en bestuurlijk verankerd.

https://edepot.wur.nl/156096

Daarnaast is door de radicale verandering van het neerslagpatroon in de afgelopen tien jaar het belang van deze Watertoets alleen maar toegenomen. Dat zal zeker zo blijven, want de verwachting is dat de wateroverlast in Nederland de komende jaren verder zal toenemen. Volgens de voorspellingen dienen we rekening te houden met meer korte, maar hevige regenbuien, waarbij een grote hoeveelheid water in korte tijd op ons neerdaalt. Waartoe dat kan leiden, werd daags na Pinksteren nog eens duidelijk, toen plaatsen in het zuiden van het land blank kwamen te staan als gevolg van zo’n bui. Lokale hoosbuien
zijn eveneens een kenmerk van de verandering die het regenpatroon in Nederland ondergaat.
Naast hevige neerslag zijn lange perioden van droogte ook een risico dat veroorzaakt wordt door
het veranderende klimaat. Vanuit die optiek heeft het een meerwaarde om water vast te houden op
sportparken

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/watertoetsproces/watertoetsproces/

Kennispagina watertoets op sportvelden: https://edepot.wur.nl/460240

Similar Posts

Geef een reactie