Fundering kunstgras sportveld
|

Fundering van een kunstgras sportveld

Een kunstgrasveld en fundering wat voor officiële wedstrijden wordt aangebracht dient te voldoen aan een NOC&NSF constructie norm. (Dit is een feit tot eind 2022)

Er zijn 3 constructie normen:

NOCNSF constr2 (constructiehoogte) versie 01-11-2005

NOCNSF constr3 (constructiehoogte bijzonder bepaald) versie 22-06-2018

De constructie normen zijn kunt u hier vinden. https://sportvloeren.sport.nl/normen?normtypeid=2

De georganiseerde sport vindt deze normen noodzakelijk om de functionaliteit, de kwaliteit en veiligheid van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland te borgen.

Kunstgras sportvelden worden opgebouwd uit meerdere funderingslagen. Elke laag heeft zijn eigen beschrijving (zie plaatje) Een toplaag, (kunstgras met eventueel performance infill), eventueel met een foamlaag of e-layer direct onder het kunstgras, de sporttechnische laag, en de fundering of onderbouw. Een fundering onderbouw in bijna altijd in combinatie met een drainage systeem. Met keuze uit een samengesteld drainage systeem of afzonderlijke drainage buizen naar een watergang.

De fundering is maatwerk per situatie (type bestaande grondslag en stabiliteit daarvan) grondwaterstand, en keuze type kunstgras met of zonder foam.

De kwaliteit van die afzonderlijke componenten én hun onderlinge samenhang zijn sterk bepalend voor de kwaliteit, het functioneren (stabiliteit en waterdoorlatendheid) en duurzaamheid (circulariteit) van het kunstgrassysteem.

Het is erg belangrijk om de juiste (duurzame) keuze te maken van type te gebruiken materialen.

Zie deze link voor meer kennis over kunstgras fundering sportveld

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *