natuurgras sportveld

Sportveld gras tetraploïde en diploïde rassen

De laatste jaren zijn de tetraploïde Engels raaigrasrassen behoorlijk in opkomst voor toepassing op sportvelden, (speel)gazons en recreatieterreinen.

Voordelen: (volgens DLF) Tetraploïde rassen kiemen en vestigen zich sneller dan diploïde rassen, zijn aanzienlijk droogtetoleranter en hebben een hogere mate van ziekteresistentie. Tetraploïde Engels raaigras onderscheidt zich verder van diploïde rassen door een uitgebreidere en grotere wortelmassa. Hierdoor verbetert de opname van vocht en meststoffen en kan de totale mestgift omlaag. Deze eigenschappen zijn zeer wenselijk bij de toenemende beperking in watergift en gewasbeschermingsmiddelen (IPM). De rassen zijn bovendien goed bestand tegen bespeling, ze zijn goed wintervast, zouttoleranter en hebben een mooie groene kleur.

De tetraploïde Engelsraaigrasvariëteit heeft twee keer zo veel chromosomen in de celkern als de huidige diploïde varianten. Het verschil tussen tetraplöide en diploïde rassen zit in de opbouw van de celwanden. Tetraploïde rassen hebben in verhouding meer celinhoud ten opzichte van celwanden. Doordat de cellen groter zijn, heeft het graszaad een grotere groeikracht en kiemt het eerder bij lagere temperatuur. Deze positieve eigenschappen zijn nuttig in perioden van het jaar waarin de temperatuur minder gunstig is. We kunnen dus eerder in het voorjaar doorzaaien of herstellen en tot later in het jaar repareren.

Voordeel voor gras sportvelden

De hersteltijd die beschikbaar is om sportveldonderhoud te plegen, zal elk jaar korter worden. (veel gebruik van het grasveld, veel belastinguren, veel competitiewedstrijden, toernooien, nacompetitie tot ver in juni, eerder start met trainen (soms al begin augustus, na de zomer competitiestop). De frequentie van doorzaaien zal toenemen. Daarnaast spelen andere factoren als klimaatverandering en droogte-, ziekte- en zouttolerantie een steeds grotere rol. (klimaatverandering in NL)

De snel kiemende tetraploïde kiemen ook onder koudere omstandigheden. Ook als de T-som nog niet gehaald is. Onder de 10 graden. Dat geeft fieldmanagers de gelegenheid om eerder in het voorjaar te starten met het doorzaaien van de voetbalvelden / sportvelden. Om een optimaal grasbestand te houden, is het van belang om op tijd door te zaaien. Zo ontstaat er zo snel mogelijk weer een gesloten mat met een lagere straatgras- en onkruiddruk. En dus in de prakrijk dat kale plekken zoals doelgebieden weer eerder dicht groeien.

https://www.fieldmanager.nl/article/38151/tetraplod-engels-raaigras-is-de-toekomst

https://www.dlf.nl/nieuws/artikel/wat-is-tetraploide-engels-raaigras?PID=29893

Wat is TSOM of Tsom (grasgroei):

De temperatuursom of T-som is een optelsom van de gemiddelde dagtemperatuur boven de 0˚C graden vanaf 1 januari dat jaar. De t-som is een berekende waarde dat veel gebruikt wordt in de landbouw. De t-som wordt gebruikt bij het bepalen van de stikstofgift in het begin van het groeiseizoen van grasland. De laatste jaren stijgt de TSOM. Voor grasland geldt de norm dat bemesten pas zin heeft bij een temperatuursom tussen de 180 en 250 graden.

Bodemtemperatuur
Naast de T-som is ook de bodemtemperatuur een belangrijke graadmeter voor bemestingstijdstip. Gras gaat pas groeien bij een bodemtemperatuur tussen de 5° en 8°C. Een ideale bodemtemperatuur voor groei ligt tussen 12° en 20°C. De bodemtemperatuur is eenvoudig te meten. Neem dit mee in uw beslissing wanneer u de eerste meststofgift gaat uitvoeren. Bemesten bij de optimale T-som is overigens niet zinvol als er in de komende vijf tot tien dagen veel neerslag of een vorstperiode wordt voorspeld.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *